הגדרות otMessage

#include <message.h>

המבנה הזה מייצג הגדרות של הודעות.

סיכום

מאפיינים ציבוריים

mLinkSecurityEnabled
bool
TRUE אם ההודעה צריכה להיות מאובטחת בשכבה 2.
mPriority
uint8_t
רמת עדיפות (חייבת להיות OT_MESSAGE_PRIORITY_* מ-otMessagePriority).

מאפיינים ציבוריים

mLinkSecurityEnabled

bool otMessageSettings::mLinkSecurityEnabled

TRUE אם ההודעה צריכה להיות מאובטחת בשכבה 2.

עדיפות

uint8_t otMessageSettings::mPriority

רמת עדיפות (חייבת להיות OT_MESSAGE_PRIORITY_* מ-otMessagePriority).

מקורות מידע

מקור העזר של OpenThread ב-API הוא מקוד המקור, והוא זמין ב-GitHub. למידע נוסף או כדי לתרום לתיעוד שלנו, יש לעיין בקטע משאבים.