otMessageSettings

#include <message.h>

Reprezentuje ustawienia wiadomości.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mLinkSecurityEnabled
bool
TRUE, jeśli wiadomość ma być zabezpieczona na warstwie 2.
mPriority
uint8_t
Poziom priorytetu (MUSI wynosić OT_MESSAGE_PRIORITY_* z otMessagePriority).

Atrybuty publiczne

mLinkSecurityEnabled

bool otMessageSettings::mLinkSecurityEnabled

TRUE, jeśli wiadomość ma być zabezpieczona na warstwie 2.

mPriority

uint8_t otMessageSettings::mPriority

Poziom priorytetu (MUSI wynosić OT_MESSAGE_PRIORITY_* z otMessagePriority).

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.