จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

OTMessageQueue

#include <message.h>

โครงสร้างนี้แสดงถึงคิวข้อความ OpenThread

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mData
void *
ข้อมูลทึบแสงที่นําไปใช้ได้

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mData

void * otMessageQueue::mData

ข้อมูลทึบแสงที่นําไปใช้ได้

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล