คีย์เครือข่าย otNetwork

#include <dataset.h>

โครงสร้างนี้แสดงถึงคีย์เครือข่ายชุดข้อความ

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

m8[16]
uint8_t
ค่าไบต์

แอตทริบิวต์สาธารณะ

M8

uint8_t otNetworkKey::m8[16]

ค่าไบต์

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล