Kluczot.sieci

#include <dataset.h>

Reprezentuje klucz sieciowy wątku.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

m8[16]
uint8_t
Wartości bajtów.

Atrybuty publiczne

M8

uint8_t otNetworkKey::m8[16]

Wartości bajtów.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dodać treści do naszej dokumentacji, zapoznaj się z materiałami.