OTMacKeyMaterial

#include <radio.h>

โครงสร้างนี้แสดงถึงคีย์ MAC

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mKey
จัดเก็บคีย์ตามตัวอักษร
mKeyMaterial
union otMacKeyMaterial::@22
mKeyRef
อ้างอิงคีย์ที่จัดเก็บไว้

แอตทริบิวต์สาธารณะ

คีย์หลัก

otMacKey otMacKeyMaterial::mKey

จัดเก็บคีย์ตามตัวอักษร

mKeyMaterial

union otMacKeyMaterial::@22 otMacKeyMaterial::mKeyMaterial

mKeyRef

otMacKeyRef otMacKeyMaterial::mKeyRef

อ้างอิงคีย์ที่จัดเก็บไว้

ทรัพยากร

หัวข้ออ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีส่วนร่วมในเอกสารประกอบของเราได้ที่แหล่งข้อมูล