otMacKeyMaterial

#include <radio.h>

Reprezentuje klucz MAC.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mKey
Klucz zapisany jako literał.
mKeyMaterial
union otMacKeyMaterial::@23
mKeyRef
Odwołanie do zapisanego klucza.

Atrybuty publiczne

mKey

otMacKey otMacKeyMaterial::mKey

Klucz zapisany jako literał.

mKeyMaterial

union otMacKeyMaterial::@23 otMacKeyMaterial::mKeyMaterial

mKeyRef

otMacKeyRef otMacKeyMaterial::mKeyRef

Odwołanie do zapisanego klucza.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.