Typy radio

Ten moduł zawiera abstrakcję platformy dla ramki radiowej.

Podsumowanie

Wyliczenia

anonymous enum{
  OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE = 127,
  OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE = 3,
  OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET = 2,
  OT_RADIO_BIT_RATE = 250000,
  OT_RADIO_BITS_PER_OCTET = 8,
  OT_RADIO_SYMBOL_RATE = 62500,
  OT_RADIO_SYMBOL_TIME = 1000000 * 1 / OT_RADIO_SYMBOL_RATE,
  OT_RADIO_TEN_SYMBOLS_TIME = 10 * OT_RADIO_SYMBOL_TIME,
  OT_RADIO_LQI_NONE = 0,
  OT_RADIO_RSSI_INVALID = 127,
  OT_RADIO_POWER_INVALID = 127
}
enum | typ wyliczeniowy
anonymous enum{
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0 = 0,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0),
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2 = 2,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2)
}
enum | typ wyliczeniowy
Definiuje stronę kanału.
anonymous enum{
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 1,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 10,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0x3ff << OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 11,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 26,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0xffff << OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN
}
enum | typ wyliczeniowy
Określa zakres kanałów w pasmie częstotliwości.
anonymous enum{
  OT_RADIO_CAPS_NONE = 0,
  OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT = 1 << 0,
  OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN = 1 << 1,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES = 1 << 2,
  OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF = 1 << 3,
  OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX = 1 << 4,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC = 1 << 5,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING = 1 << 6,
  OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING = 1 << 7,
  OT_RADIO_CAPS_RX_ON_WHEN_IDLE = 1 << 8
}
enum | typ wyliczeniowy
Definiuje stałe używane do wskazywania różnych możliwości radiowych.
anonymous enum{
  OT_IE_HEADER_SIZE = 2,
  OT_CSL_IE_SIZE = 4,
  OT_ACK_IE_MAX_SIZE = 16,
  OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE = 2
}
enum | typ wyliczeniowy
Definiuje stały rozmiar nagłówka IE w poleceniu ACK.
otRadioKeyType{
  OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY = 0,
  OT_KEY_TYPE_KEY_REF = 1
}
enum | typ wyliczeniowy
Definiuje stałe dotyczące typów kluczy.
otRadioState enum | typ wyliczeniowy
Reprezentuje stan radia.

Definicje typów

otExtAddress typedef
struct otExtAddress
Reprezentuje rozszerzony adres IEEE 802.15.4.
otLinkMetrics typedef
struct otLinkMetrics
Reprezentuje wskaźniki, których dotyczy zapytanie.
otMacKey typedef
struct otMacKey
Reprezentuje klucz MAC.
otMacKeyMaterial typedef
otMacKeyRef typedef
Reprezentuje odwołanie do klucza MAC używanego przez PSA.
otPanId typedef
uint16_t
Reprezentuje identyfikator IEEE 802.15.4 PAN.
otRadioCaps typedef
uint16_t
Reprezentuje możliwości radiowe.
otRadioCoexMetrics typedef
Oto prawidłowe zmiany stanu radiowego:
otRadioFrame typedef
struct otRadioFrame
Reprezentuje ramkę radiową IEEE 802.15.4.
otRadioIeInfo typedef
struct otRadioIeInfo
Reprezentuje informacje związane z ramką radiową IEEE 802.15.4 w nagłówku IE (element informacyjny).
otRadioState typedef
Reprezentuje stan radia.
otShortAddress typedef
uint16_t
Reprezentuje skrócony adres IEEE 802.15.4.

Zmienne

OT_TOOL_PACKED_END

Konstrukcja

otExtAddress

Reprezentuje rozszerzony adres IEEE 802.15.4.

otLinkMetrics

Reprezentuje wskaźniki, których dotyczy zapytanie.

otMacKey

Reprezentuje klucz MAC.

otMacKeyMaterial

Reprezentuje klucz MAC.

otRadioCoexMetrics

Oto prawidłowe zmiany stanu radiowego:

otRadioFrame

Reprezentuje ramkę radiową IEEE 802.15.4.

otRadioIeInfo

Reprezentuje informacje związane z ramką radiową IEEE 802.15.4 w nagłówku IE (element informacyjny).

Wyliczenia

anonimowe wyliczenie

 anonymous enum
Właściwości
OT_RADIO_BITS_PER_OCTET

Liczba bitów na oktet.

OT_RADIO_BIT_RATE

IEEE 802.15.4 2,4 GHz (bity na sekundę)

OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE

aMaxPHYPacketSize (IEEE 802.15.4-2006)

OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE

Minimalny rozmiar ramki: FCS + CONTROL.

OT_RADIO_LQI_NONE

Pomiar LQI nie jest obsługiwany.

OT_RADIO_POWER_INVALID

Nieprawidłowa lub nieznana wartość mocy.

OT_RADIO_RSSI_INVALID

Nieprawidłowa lub nieznana wartość RSSI.

OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET

IEEE 802.15.4-2006, pasmo 2,4 GHz

OT_RADIO_SYMBOL_RATE

Częstotliwość symboli O-QPSK PHY w paśmie 780 MHz, 915 MHz, 2380 MHz, 2450 MHz.

OT_RADIO_SYMBOL_TIME

Czas trwania symbolu w mikrosekundach.

OT_RADIO_TEN_SYMBOLS_TIME

Czas na 10 symboli w jednostce mikrosekundowych.

anonimowe wyliczenie

 anonymous enum

Definiuje stronę kanału.

Właściwości
OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0

IEEE 802.15.4-2006, pasmo 2,4 GHz

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK

IEEE 802.15.4-2006, pasmo 2,4 GHz

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2

IEEE 802.15.4–2006, 915 MHz

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK

IEEE 802.15.4–2006, 915 MHz

anonimowe wyliczenie

 anonymous enum

Określa zakres kanałów w pasmie częstotliwości.

Właściwości
OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

IEEE 802.15.4-2006, pasmo 2,4 GHz

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

IEEE 802.15.4-2006, pasmo 2,4 GHz

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

IEEE 802.15.4-2006, pasmo 2,4 GHz

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

IEEE 802.15.4–2006, 915 MHz

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

IEEE 802.15.4–2006, 915 MHz

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

IEEE 802.15.4–2006, 915 MHz

anonimowe wyliczenie

 anonymous enum

Definiuje stałe używane do wskazywania różnych możliwości radiowych.

Zobacz otRadioCaps.

Właściwości
OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT

Radio obsługuje zdarzenie AckTime.

OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF

Radio obsługuje wycofywanie CSMA podczas transmisji ramki (ale nie umożliwia ponawiania próby).

OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN

Radio obsługuje skanowanie energii.

OT_RADIO_CAPS_NONE

Radio nie obsługuje żadnych funkcji.

OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING

Radio obsługuje rx o określonym czasie.

OT_RADIO_CAPS_RX_ON_WHEN_IDLE

Radio obsługuje obsługę RxOnWhenIdle.

OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX

Radio obsługuje bezpośrednie przejście ze snu do TX dzięki CSMA.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES

Radio obsługuje logikę ponawiania TX z unikaniem kolizji (CSMA).

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC

Radio obsługuje zabezpieczenia TX.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING

Radio obsługuje TX w określonym czasie.

anonimowe wyliczenie

 anonymous enum

Definiuje stały rozmiar nagłówka IE w poleceniu ACK.

Właściwości
OT_ACK_IE_MAX_SIZE

Maksymalna długość nagłówka IE w ACK.

OT_CSL_IE_SIZE

Rozmiar treści CSL IE w bajtach.

OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE

Maksymalna długość danych o linkach w IE konkretnego dostawcy.

OT_IE_HEADER_SIZE

Rozmiar nagłówka programu Internet Explorer w bajtach.

otRadioKeyType

 otRadioKeyType

Definiuje stałe dotyczące typów kluczy.

Właściwości
OT_KEY_TYPE_KEY_REF

Użyj odwołania do klucza.

OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY

Używaj kluczy literałów.

otRadioState

 otRadioState

Reprezentuje stan radia.

Początkowo radio jest wyłączone.

Definicje typów

otExtAddress

struct otExtAddress otExtAddress

Reprezentuje rozszerzony adres IEEE 802.15.4.

otLinkMetrics

struct otLinkMetrics otLinkMetrics

Reprezentuje wskaźniki, których dotyczy zapytanie.

otMacKey

struct otMacKey otMacKey

Reprezentuje klucz MAC.

otMacKeyMaterial

struct otMacKeyMaterial otMacKeyMaterial

otMacKeyRef

otCryptoKeyRef otMacKeyRef

Reprezentuje odwołanie do klucza MAC używanego przez PSA.

otPanId

uint16_t otPanId

Reprezentuje identyfikator IEEE 802.15.4 PAN.

otRadioCaps

uint16_t otRadioCaps

Reprezentuje możliwości radiowe.

Wartość jest polem bitowym wskazującym możliwości obsługiwane przez radio. Zobacz definicje (OT_RADIO_CAPS_*).

otRadioCoexMetrics

struct otRadioCoexMetrics otRadioCoexMetrics

Oto prawidłowe zmiany stanu radiowego:

(Radio WŁĄCZONE) +----+ Włącz() +-+ pickup() +---+ Transmit() +----+ | |----->| |----->| |-------->| | Wyłączone | | Uśpienie | | Odbieranie | | Transmituj | |

W poleceniu żądania danych IEEE 802.15.4 przejście Uśpienie->Odbiór->Transmitowanie może zostać skrócone do bezpośredniego przejścia ze stanu uśpienia do Transmitowania, jeśli platforma obsługuje funkcję OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX. Reprezentuje dane dotyczące współistnienia radia.

otRadioFrame

struct otRadioFrame otRadioFrame

Reprezentuje ramkę radiową IEEE 802.15.4.

otRadioIeInfo

struct otRadioIeInfo otRadioIeInfo

Reprezentuje informacje związane z ramką radiową IEEE 802.15.4 w nagłówku IE (element informacyjny).

otRadioState

enum otRadioState otRadioState

Reprezentuje stan radia.

Początkowo radio jest wyłączone.

otShortAddress

uint16_t otShortAddress

Reprezentuje skrócony adres IEEE 802.15.4.

Zmienne

OT_TOOL_PACKED_END

OT_TOOL_PACKED_BEGIN struct otExtAddress OT_TOOL_PACKED_END

Makra

CSL_IE_HEADER_BYTES_HI

 CSL_IE_HEADER_BYTES_HI 0x0d

Poprawiono drugi bajt nagłówka CSL IE.

CSL_IE_HEADER_BYTES_LO

 CSL_IE_HEADER_BYTES_LO 0x04

Poprawiono pierwszy bajt nagłówka CSL IE.

OT_EXT_ADDRESS_SIZE

 OT_EXT_ADDRESS_SIZE 8

Rozmiar rozszerzonego adresu IEEE 802.15.4 (bajty)

OT_MAC_KEY_SIZE

 OT_MAC_KEY_SIZE 16

Rozmiar klucza MAC w bajtach.

OT_PANID_BROADCAST

 OT_PANID_BROADCAST 0xffff

Identyfikator PAN przesyłania IEEE 802.15.4.

OT_TOOL_PACKED_END

 OT_TOOL_PACKED_END

Wskazanie specyficzne dla kompilatora na końcu klasy lub struct spakowanej do bajtów.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.