Rodzaje radia

Ten moduł zawiera element abstrakcyjny platformy.

Podsumowanie

Wyliczenia

anonymous enum{
  OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE = 127,
  OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE = 3,
  OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET = 2,
  OT_RADIO_BIT_RATE = 250000,
  OT_RADIO_BITS_PER_OCTET = 8,
  OT_RADIO_LQI_NONE = 0,
  OT_RADIO_RSSI_INVALID = 127,
  OT_RADIO_POWER_INVALID = 127
}
enum | typ wyliczeniowy
anonymous enum{
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0 = 0,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0),
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2 = 2,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2)
}
enum | typ wyliczeniowy
Wyliczenie to definiuje stronę kanału.
anonymous enum{
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 1,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 10,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0x3ff << OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 11,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 26,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0xffff << OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN
}
enum | typ wyliczeniowy
To wyliczenie definiuje zakres kanału częstotliwości.
anonymous enum{
  OT_RADIO_CAPS_NONE = 0,
  OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT = 1 << 0,
  OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN = 1 << 1,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES = 1 << 2,
  OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF = 1 << 3,
  OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX = 1 << 4,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC = 1 << 5,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING = 1 << 6,
  OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING = 1 << 7
}
enum | typ wyliczeniowy
Wyliczenie to definiuje stałe, które są używane do określania różnych możliwości radiowych.
anonymous enum{
  OT_IE_HEADER_SIZE = 2,
  OT_CSL_IE_SIZE = 4,
  OT_ACK_IE_MAX_SIZE = 16,
  OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE = 2
}
enum | typ wyliczeniowy
To wyliczenie określa stałe dotyczące rozmiaru nagłówka IE w ACK.
otRadioKeyType{
  OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY = 0,
  OT_KEY_TYPE_KEY_REF = 1
}
enum | typ wyliczeniowy
To wyliczenie definiuje stałe typy kluczy.
otRadioState enum | typ wyliczeniowy
Ta struktura określa stan radia.

Typedefs

otExtAddress typedef
struct otExtAddress
Ta struktura jest zgodna z IEEE 802.15.4.
otLinkMetrics typedef
struct otLinkMetrics
Ta struktura określa, jakie dane określa się dla zapytania.
otMacKey typedef
struct otMacKey
Ta struktura reprezentuje klucz MAC.
otMacKeyMaterial typedef
otMacKeyRef typedef
Ten typ oznacza adres URL MAC używany w reklamie społecznej.
otPanId typedef
uint16_t
Ten typ reprezentuje identyfikator IEEE 802.15.4.
otRadioCaps typedef
uint8_t
Ten typ ma funkcje radiowe.
otRadioCoexMetrics typedef
Te przejścia dla stanu radia są poprawne:
otRadioFrame typedef
struct otRadioFrame
Jest to ramka radiowa IEEE 802.15.4.
otRadioIeInfo typedef
struct otRadioIeInfo
Ta struktura reprezentuje informacje z IEEE 802.15.4 Header (Information Element) związane z ramką radiową.
otRadioState typedef
Ta struktura określa stan radia.
otShortAddress typedef
uint16_t
Ten typ oznacza krótki adres IEEE 802.15.4.

Zmienne

OT_TOOL_PACKED_END

Strugi

otExtAddress

Ta struktura jest zgodna z IEEE 802.15.4.

otLinkMetrics

Ta struktura określa, jakie dane określa się dla zapytania.

otMacKey

Ta struktura reprezentuje klucz MAC.

otMacKeyMaterial.

Ta struktura reprezentuje klucz MAC.

otRadioCoexMetrics

Te przejścia dla stanu radia są poprawne:

otRadioFrame

Jest to ramka radiowa IEEE 802.15.4.

otRadioIeInfo

Ta struktura reprezentuje informacje z IEEE 802.15.4 Header (Information Element) związane z ramką radiową.

Wyliczenia

anonimowy enum

 anonymous enum
Właściwości
OT_RADIO_BITS_PER_OCTET

Liczba bitów na oktet.

OT_RADIO_BIT_RATE

2,4 GHz IEEE 802.15.4 (bity na sekundę)

OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE

aMaxPHYPacketSize (IEEE 802.15.4-2006)

OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE

Minimalny rozmiar ramki FCS + CTRL.

OT_RADIO_LQI_NONE

Pomiar LQI nie jest obsługiwany.

OT_RADIO_POWER_INVALID

Nieprawidłowa lub nieznana wartość zasilania.

OT_RADIO_RSSI_INVALID

Nieprawidłowa lub nieznana wartość RSSI.

OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

anonimowy enum

 anonymous enum

Wyliczenie to definiuje stronę kanału.

Właściwości
OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

anonimowy enum

 anonymous enum

To wyliczenie definiuje zakres kanału częstotliwości.

Właściwości
OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

anonimowy enum

 anonymous enum

Wyliczenie to definiuje stałe, które są używane do określania różnych możliwości radiowych.

Zobacz otRadioCaps.

Właściwości
OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT

Radio obsługuje zdarzenie AckTime.

OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF

Radio obsługuje wywołanie zwrotne CSMA w przypadku transmisji klatki (ale nie ponawia próby).

OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN

Radio obsługuje skanowanie energii.

OT_RADIO_CAPS_NONE

Radio nie obsługuje żadnej funkcji.

OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING

Radio obsługuje radio o określonej godzinie.

OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX

Radio obsługuje bezpośrednie przejście ze snu do TX przy użyciu CSMA.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES

Radio obsługuje logikę ponawiania prób i unikania kolizji (CSMA).

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC

Radio obsługuje zabezpieczenia TX.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING

Radio obsługuje kod tx o określonej godzinie.

anonimowy enum

 anonymous enum

To wyliczenie określa stałe dotyczące rozmiaru nagłówka IE w ACK.

Właściwości
OT_ACK_IE_MAX_SIZE

Maksymalna długość nagłówka IE w nagłówku ACK.

OT_CSL_IE_SIZE

Rozmiar treści IE CSL w bajtach.

OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE

Maksymalna długość danych wskaźników linków w programie Internet Explorer dla dostawców.

OT_IE_HEADER_SIZE

Rozmiar nagłówka IE w bajtach.

otRadioKeyType

 otRadioKeyType

To wyliczenie definiuje stałe typy kluczy.

Właściwości
OT_KEY_TYPE_KEY_REF

Użyj odniesienia do klucza.

OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY

Użyj kluczy dosłownych.

RadioRadio

 otRadioState

Ta struktura określa stan radia.

Początkowo radio jest wyłączone.

Typedefs

otExtAddress

struct otExtAddress otExtAddress

Ta struktura jest zgodna z IEEE 802.15.4.

otLinkMetrics,

struct otLinkMetrics otLinkMetrics

Ta struktura określa, jakie dane określa się dla zapytania.

otMacKey

struct otMacKey otMacKey

Ta struktura reprezentuje klucz MAC.

otMacKeyMaterial

struct otMacKeyMaterial otMacKeyMaterial

otMacKeyRef

otCryptoKeyRef otMacKeyRef

Ten typ oznacza adres URL MAC używany w reklamie społecznej.

otPanId

uint16_t otPanId

Ten typ reprezentuje identyfikator IEEE 802.15.4.

OTRadioCaps

uint8_t otRadioCaps

Ten typ ma funkcje radiowe.

Wartością jest pole bitowe wskazujące możliwości obsługiwane przez radio. Zobacz definicje: OT_RADIO_CAPS_*.

OTRadioCoexMetrics

struct otRadioCoexMetrics otRadioCoexMetrics

Te przejścia dla stanu radia są poprawne:

(Radio ON) +----+ Włącz() +-+ Receive() +---+ Transmit() +----+ | |----->| |----->| |-------->| | | Wyłączono | | Sen | | Odbierz | | Prześlij | | |<-----| |<-----| |<--------| | +----+ Wyłącz() +-+ Sleep() +---+ Receive() +----+ (Radio WYŁ.) lub sygnał TransmitDone

W IEEE 802.15.4 polecenie przenoszenia danych może spowodować skrócenie Sleep->Receive->Transmit, dzięki czemu przejście z Sleep do Transmit będzie możliwe bezpośrednio w przypadku, gdy platforma obsługuje funkcję OT_Radio_CAPS_SLEEP_TO_TX. Ta struktura przedstawia dane o współistnieniu radiowym.

RadioRadioFrame

struct otRadioFrame otRadioFrame

Jest to ramka radiowa IEEE 802.15.4.

RadioRadioIeInfo

struct otRadioIeInfo otRadioIeInfo

Ta struktura reprezentuje informacje z IEEE 802.15.4 Header (Information Element) związane z ramką radiową.

RadioRadio

enum otRadioState otRadioState

Ta struktura określa stan radia.

Początkowo radio jest wyłączone.

otShortAddress

uint16_t otShortAddress

Ten typ oznacza krótki adres IEEE 802.15.4.

Zmienne

DO_NARZOLDZIA_PACKED_END

OT_TOOL_PACKED_BEGIN struct otExtAddress OT_TOOL_PACKED_END

Makra

CSL_IE_HEADLINE_BYTES_HI

 CSL_IE_HEADER_BYTES_HI 0x0d

Poprawiono drugi bajt nagłówka CSL IE.

CSL_IE_HEADLINE_BYTES_LO

 CSL_IE_HEADER_BYTES_LO 0x04

Poprawiono pierwszy bajt nagłówka CSL IE.

OT_EXT_ADDRESS_SIZE

 OT_EXT_ADDRESS_SIZE 8

Rozmiar rozszerzonego adresu przeglądarki IEEE 802.15.4 (bajty)

OT_MAC_KEY_SIZE

 OT_MAC_KEY_SIZE 16

Rozmiar klucza MAC w bajtach.

OT_PANID_B RoadCAST

 OT_PANID_BROADCAST 0xffff

IEEE 802.15.4 Broadcast ID PAN.

DO_NARZOLDZIA_PACKED_END

 OT_TOOL_PACKED_END

Komunikat dla kompilatora na końcu pakowanej klasy lub struktury.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.