Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Radyo Türleri

Bu modül bir radyo çerçevesinin platform soyutlamasını içerir.

Özet

Numaralandırmalar

anonymous enum{
  OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE = 127,
  OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE = 3,
  OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET = 2,
  OT_RADIO_BIT_RATE = 250000,
  OT_RADIO_BITS_PER_OCTET = 8,
  OT_RADIO_SYMBOL_RATE = 62500,
  OT_RADIO_SYMBOL_TIME = 1000000 * 1 / OT_RADIO_SYMBOL_RATE,
  OT_RADIO_TEN_SYMBOLS_TIME = 10 * OT_RADIO_SYMBOL_TIME,
  OT_RADIO_LQI_NONE = 0,
  OT_RADIO_RSSI_INVALID = 127,
  OT_RADIO_POWER_INVALID = 127
}
enum
anonymous enum{
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0 = 0,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0),
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2 = 2,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2)
}
enum
Bu numaralandırma, kanal sayfasını tanımlar.
anonymous enum{
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 1,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 10,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0x3ff << OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 11,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 26,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0xffff << OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN
}
enum
Bu numaralandırma, sıklık bandı kanal aralığını tanımlar.
anonymous enum{
  OT_RADIO_CAPS_NONE = 0,
  OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT = 1 << 0,
  OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN = 1 << 1,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES = 1 << 2,
  OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF = 1 << 3,
  OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX = 1 << 4,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC = 1 << 5,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING = 1 << 6,
  OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING = 1 << 7
}
enum
Bu numaralandırma, farklı radyo özelliklerini belirtmek için kullanılan sabit değerleri tanımlar.
anonymous enum{
  OT_IE_HEADER_SIZE = 2,
  OT_CSL_IE_SIZE = 4,
  OT_ACK_IE_MAX_SIZE = 16,
  OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE = 2
}
enum
Bu numaralandırma, ACK'da IE üstbilgisinin boyutuyla ilgili sabit değerleri tanımlar.
otRadioKeyType{
  OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY = 0,
  OT_KEY_TYPE_KEY_REF = 1
}
enum
Bu numaralandırma, anahtar türleriyle ilgili sabit değerleri tanımlar.
otRadioState enum
Bu yapı bir radyonun durumunu temsil eder.

Türler

otExtAddress Typedef
struct otExtAddress
Bu yapı IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresi'ni temsil eder.
otLinkMetrics Typedef
struct otLinkMetrics
Bu yapı, sorgulanacak metrikleri belirtir.
otMacKey Typedef
struct otMacKey
Bu yapı bir MAC Anahtarıdır.
otMacKeyMaterial Typedef
otMacKeyRef Typedef
Bu tür, PSA'lar tarafından kullanılan MAC Anahtarı Referansıdır.
otPanId Typedef
uint16_t
Bu tür, IEEE 802.15.4 PAN kimliğini temsil eder.
otRadioCaps Typedef
uint8_t
Bu tür, radyo özelliklerini temsil eder.
otRadioCoexMetrics Typedef
Geçerli radyo durumu geçişleri şunlardır:
otRadioFrame Typedef
struct otRadioFrame
Bu yapı IEEE 802.15.4 radyo çerçevesini temsil eder.
otRadioIeInfo Typedef
struct otRadioIeInfo
Bu yapı, bir radyo çerçevesinin IEEE 802.15.4 Başlık IE (Bilgi Öğesi) ile ilgili bilgilerini temsil eder.
otRadioState Typedef
Bu yapı bir radyonun durumunu temsil eder.
otShortAddress Typedef
uint16_t
Bu tür, IEEE 802.15.4 Kısa Adresi temsil eder.

Değişkenler

OT_TOOL_PACKED_END

Yapılandırmalar

otExtAddress

Bu yapı IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresi'ni temsil eder.

otLinkMetrics

Bu yapı, sorgulanacak metrikleri belirtir.

otMac Anahtarı

Bu yapı bir MAC Anahtarıdır.

otMacKeyMaterial

Bu yapı bir MAC Anahtarıdır.

otRadioCoexMetrics

Geçerli radyo durumu geçişleri şunlardır:

otRadioFrame

Bu yapı IEEE 802.15.4 radyo çerçevesini temsil eder.

otRadioIeInfo

Bu yapı, bir radyo çerçevesinin IEEE 802.15.4 Başlık IE (Bilgi Öğesi) ile ilgili bilgilerini temsil eder.

Numaralandırmalar

anonim numaralandırma

 anonymous enum
Özellikler
OT_RADIO_BITS_PER_OCTET

Sekizgen başına bit sayısı.

OT_RADIO_BIT_RATE

2,4 GHz IEEE 802.15.4 (bit/saniye)

OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE

aMaxPHYPacketSize (IEEE 802.15.4-2006)

OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE

FCS + Control çerçevesinin minimum boyutu.

OT_RADIO_LQI_NONE

LQI ölçümü desteklenmiyor.

OT_RADIO_POWER_INVALID

Güç değeri geçersiz veya bilinmiyor.

OT_RADIO_RSSI_INVALID

RSSI değeri geçersiz veya bilinmiyor.

OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_SYMBOL_RATE

780 MHz, 915 MHz, 2.380 MHz, 2.450 MHz işletim sisteminde çalışırken O-QPSK PHY sembol hızı.

OT_RADIO_SYMBOL_TIME

Mikrosaniye cinsinden simge süresi.

OT_RADIO_TEN_SYMBOLS_TIME

Mikrosaniye cinsinden 10 simge zamanı.

anonim numaralandırma

 anonymous enum

Bu numaralandırma, kanal sayfasını tanımlar.

Özellikler
OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

anonim numaralandırma

 anonymous enum

Bu numaralandırma, sıklık bandı kanal aralığını tanımlar.

Özellikler
OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

anonim numaralandırma

 anonymous enum

Bu numaralandırma, farklı radyo özelliklerini belirtmek için kullanılan sabit değerleri tanımlar.

Bkz. otRadioCaps.

Özellikler
OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT

Radyo, AckTime etkinliğini destekler.

OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF

Radyo, çerçeve iletimi için CSMA geri almayı destekler (ancak yeniden denemez).

OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN

Radyo, Enerji Taramalarını destekler.

OT_RADIO_CAPS_NONE

Radyo hiçbir özelliği desteklemez.

OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING

Radyo, belirli bir zamanda rx'i destekler.

OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX

Radyo, CSMA ile uykudan TX'e doğrudan geçişi destekler.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES

Radyo, çakışmadan kaçınma (CSMA) özellikli tx yeniden deneme mantığını destekler.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC

Radyo, tx güvenliğini destekler.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING

Radyo, belirli bir zamanda tx'i destekler.

anonim numaralandırma

 anonymous enum

Bu numaralandırma, ACK'da IE üstbilgisinin boyutuyla ilgili sabit değerleri tanımlar.

Özellikler
OT_ACK_IE_MAX_SIZE

ACK'da IE başlığı için maksimum uzunluk.

OT_CSL_IE_SIZE

CSL IE içeriğinin bayt cinsinden boyutu.

OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE

Tedarikçiye Özel IE'de bağlantı metrikleri verilerinin maksimum uzunluğu.

OT_IE_HEADER_SIZE

IE üstbilgisinin bayt cinsinden boyutu.

otRadioKeyTürü

 otRadioKeyType

Bu numaralandırma, anahtar türleriyle ilgili sabit değerleri tanımlar.

Özellikler
OT_KEY_TYPE_KEY_REF

Anahtar Referansı kullanın.

OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY

Basit Anahtarlar'ı kullanın.

otRadioState

 otRadioState

Bu yapı bir radyonun durumunu temsil eder.

Başlangıçta bir radyo Devre dışı durumundadır.

Türler

Ek Adresi

struct otExtAddress otExtAddress

Bu yapı IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresi'ni temsil eder.

otLinkMetrics

struct otLinkMetrics otLinkMetrics

Bu yapı, sorgulanacak metrikleri belirtir.

otMac Anahtarı

struct otMacKey otMacKey

Bu yapı bir MAC Anahtarıdır.

otMacAnahtar Malzemesi

struct otMacKeyMaterial otMacKeyMaterial

otMacKeyRef

otCryptoKeyRef otMacKeyRef

Bu tür, PSA'lar tarafından kullanılan MAC Anahtarı Referansıdır.

OTPan Kimliği

uint16_t otPanId

Bu tür, IEEE 802.15.4 PAN kimliğini temsil eder.

otRadioCaps

uint8_t otRadioCaps

Bu tür, radyo özelliklerini temsil eder.

Değer, radyonun desteklediği özellikleri gösteren bir bit alanıdır. OT_RADIO_CAPS_* tanımına bakın.

otRadioCoexMetrics

struct otRadioCoexMetrics otRadioCoexMetrics

Geçerli radyo durumu geçişleri şunlardır:

(Radyo ETKİN) +----+ Etkinleştir() +-+ Get() +---+ Transmit() +----+ | |----->| |----->| |-------->| | | Devre Dışı | | Uyku | | Al | | Aktar

IEEE 802.15.4 veri isteği komutunda, platform OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX özelliğini destekliyorsa Uyku->Alma->Aktarma kısayolu, Uyku'dan Doğrudan İletim'e doğrudan geçiş için kısaltılabilir. Bu yapı, radyo birlikte kullanım metriklerini temsil eder.

otRadioFrame

struct otRadioFrame otRadioFrame

Bu yapı IEEE 802.15.4 radyo çerçevesini temsil eder.

otRadioIeInfo

struct otRadioIeInfo otRadioIeInfo

Bu yapı, bir radyo çerçevesinin IEEE 802.15.4 Başlık IE (Bilgi Öğesi) ile ilgili bilgilerini temsil eder.

otRadioState

enum otRadioState otRadioState

Bu yapı bir radyonun durumunu temsil eder.

Başlangıçta bir radyo Devre dışı durumundadır.

otShortAdresi

uint16_t otShortAddress

Bu tür, IEEE 802.15.4 Kısa Adresi temsil eder.

Değişkenler

OT_TOOL_PACKED_END

OT_TOOL_PACKED_BEGIN struct otExtAddress OT_TOOL_PACKED_END

Makrolar

CSL_IE_HEADER_BYTES_HI

 CSL_IE_HEADER_BYTES_HI 0x0d

CSL IE üstbilgisinin ikinci baytı düzeltildi.

CSL_IE_HEADER_BYTES_LO

 CSL_IE_HEADER_BYTES_LO 0x04

CSL IE başlığı ilk baytı düzeltildi.

OT_EXT_ADDRESS_SIZE

 OT_EXT_ADDRESS_SIZE 8

IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresin (bayt) boyutu

OT_MAC_KEY_SIZE

 OT_MAC_KEY_SIZE 16

MAC Anahtarının bayt cinsinden boyutu.

OT_PANID_BYOLCAST

 OT_PANID_BROADCAST 0xffff

IEEE 802.15.4 Yayın PAN Kimliği.

OT_TOOL_PACKED_END

 OT_TOOL_PACKED_END

Baytla dolu sınıf veya yapının sonunda toplayıcıya özel gösterge.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konularının kaynağı, GitHub'daki kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.