Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Radyo Türleri

Bu modül, bir radyo çerçevesinin platform soyutlanmasını içerir.

Özet

Sıralamalar

anonymous enum{
  OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE = 127,
  OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE = 3,
  OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET = 2,
  OT_RADIO_BIT_RATE = 250000,
  OT_RADIO_BITS_PER_OCTET = 8,
  OT_RADIO_LQI_NONE = 0,
  OT_RADIO_RSSI_INVALID = 127,
  OT_RADIO_POWER_INVALID = 127
}
enum
anonymous enum{
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0 = 0,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0),
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2 = 2,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2)
}
enum
Bu sıralama, kanal sayfasını tanımlar.
anonymous enum{
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 1,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 10,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0x3ff << OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 11,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 26,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0xffff << OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN
}
enum
Bu sıralama, bant genişliği kanal aralığını tanımlar.
anonymous enum{
  OT_RADIO_CAPS_NONE = 0,
  OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT = 1 << 0,
  OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN = 1 << 1,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES = 1 << 2,
  OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF = 1 << 3,
  OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX = 1 << 4,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC = 1 << 5,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING = 1 << 6,
  OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING = 1 << 7
}
enum
Bu sıralama, farklı radyo özelliklerini belirtmek için kullanılan sabit değerleri tanımlar.
anonymous enum{
  OT_IE_HEADER_SIZE = 2,
  OT_CSL_IE_SIZE = 4,
  OT_ACK_IE_MAX_SIZE = 16,
  OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE = 2
}
enum
Bu sıralama, ACK'da IE başlığının boyutuyla ilgili sabit değerleri tanımlar.
otRadioKeyType{
  OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY = 0,
  OT_KEY_TYPE_KEY_REF = 1
}
enum
Bu sıralama, anahtar türleriyle ilgili sabit değerleri tanımlar.
otRadioState enum
Bu yapı, radyonun durumunu temsil eder.

Türler

otExtAddress Tür
struct otExtAddress
Bu yapı IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresi temsil eder.
otLinkMetrics Tür
struct otLinkMetrics
Bu yapı, sorgulanacak metrikleri belirtir.
otMacKey Tür
struct otMacKey
Bu yapı bir MAC Anahtarını temsil eder.
otMacKeyMaterial Tür
otMacKeyRef Tür
Bu tür, PSA tarafından kullanılan MAC Key Ref'i temsil eder.
otPanId Tür
uint16_t
Bu tür, IEEE 802.15.4 PAN kimliğini temsil eder.
otRadioCaps Tür
uint8_t
Bu tür, radyo özelliklerini temsil eder.
otRadioCoexMetrics Tür
Geçerli radyo durumu geçişleri şunlardır:
otRadioFrame Tür
struct otRadioFrame
Bu yapı bir IEEE 802.15.4 radyo karesini temsil eder.
otRadioIeInfo Tür
struct otRadioIeInfo
Bu yapı, bir radyo çerçevesinin IEEE 802.15.4 Başlık IE (Bilgi Öğesi) ile ilgili bilgilerini temsil eder.
otRadioState Tür
Bu yapı, radyonun durumunu temsil eder.
otShortAddress Tür
uint16_t
Bu tür, IEEE 802.15.4 Kısa Adres'i temsil eder.

Değişkenler

OT_TOOL_PACKED_END

Struct

otExtAddress

Bu yapı IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresi temsil eder.

otLinkMetrics

Bu yapı, sorgulanacak metrikleri belirtir.

otMacKey

Bu yapı bir MAC Anahtarını temsil eder.

otMacKeyMaterial

Bu yapı bir MAC Anahtarını temsil eder.

otRadioCoexMetrics

Geçerli radyo durumu geçişleri şunlardır:

otRadioFrame

Bu yapı bir IEEE 802.15.4 radyo karesini temsil eder.

otRadioIeInfo

Bu yapı, bir radyo çerçevesinin IEEE 802.15.4 Başlık IE (Bilgi Öğesi) ile ilgili bilgilerini temsil eder.

Sıralamalar

anonim enum

 anonymous enum
Özellikler
OT_RADIO_BITS_PER_OCTET

Sekizli bit başına bit sayısı.

OT_RADIO_BIT_RATE

2,4 GHz IEEE 802.15.4 (saniye başına bit)

OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE

aMaxPHYPacketSize (IEEE 802.15.4-2006)

OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE

FCS + Kontrol çerçevesinin minimum boyutu.

OT_RADIO_LQI_NONE

LQI ölçümü desteklenmiyor.

OT_RADIO_POWER_INVALID

Güç değeri geçersiz veya bilinmiyor.

OT_RADIO_RSSI_INVALID

Geçersiz veya bilinmeyen RSSI değeri.

OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

anonim enum

 anonymous enum

Bu sıralama, kanal sayfasını tanımlar.

Özellikler
OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

anonim enum

 anonymous enum

Bu sıralama, bant genişliği kanal aralığını tanımlar.

Özellikler
OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

anonim enum

 anonymous enum

Bu sıralama, farklı radyo özelliklerini belirtmek için kullanılan sabit değerleri tanımlar.

Bkz. otRadioCaps.

Özellikler
OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT

Radyo, AckTime etkinliğini destekler.

OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF

Radyo, kare iletim için CSMA geri almayı destekler (ancak yeniden denemez).

OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN

Radyo, Enerji Taramalarını destekler.

OT_RADIO_CAPS_NONE

Radyo, hiçbir özelliği desteklemez.

OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING

Radyo, belirli bir zamanda rx'i destekler.

OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX

Radyo, CSMA ile uykudan TX'e doğrudan geçişi destekler.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES

Radyo, çarpışma önleme (CSMA) ile tx yeniden deneme mantığını destekler.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC

Radyo, tx güvenliğini destekler.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING

Radyo, belirli bir saatte tx'i destekler.

anonim enum

 anonymous enum

Bu sıralama, ACK'da IE başlığının boyutuyla ilgili sabit değerleri tanımlar.

Özellikler
OT_ACK_IE_MAX_SIZE

ACK'da IE başlığı için maksimum uzunluk.

OT_CSL_IE_SIZE

CSL IE içeriğinin bayt cinsinden boyutu.

OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE

Tedarikçiye Özel IE'deki Bağlantı Metrikleri verilerinin maksimum uzunluğu.

OT_IE_HEADER_SIZE

IE başlığının bayt cinsinden boyutu.

otRadioKeyTür

 otRadioKeyType

Bu sıralama, anahtar türleriyle ilgili sabit değerleri tanımlar.

Özellikler
OT_KEY_TYPE_KEY_REF

Anahtara Referans Kullan.

OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY

Değişmez Anahtarlar'ı kullanın.

otRadioState

 otRadioState

Bu yapı, radyonun durumunu temsil eder.

Başlangıçta bir radyo Devre Dışı durumundadır.

Türler

otExtAdresi

struct otExtAddress otExtAddress

Bu yapı IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresi temsil eder.

otLinkMetrics

struct otLinkMetrics otLinkMetrics

Bu yapı, sorgulanacak metrikleri belirtir.

otMacKey

struct otMacKey otMacKey

Bu yapı bir MAC Anahtarını temsil eder.

otMacKeyMaterial

struct otMacKeyMaterial otMacKeyMaterial

otMacKeyRef

otCryptoKeyRef otMacKeyRef

Bu tür, PSA tarafından kullanılan MAC Key Ref'i temsil eder.

OtPanId

uint16_t otPanId

Bu tür, IEEE 802.15.4 PAN kimliğini temsil eder.

otRadioCaps

uint8_t otRadioCaps

Bu tür, radyo özelliklerini temsil eder.

Değer, radyo tarafından desteklenen özellikleri gösteren bir bit alanıdır. OT_RADIO_CAPS_* tanımları göster.

otRadioCoexMetrics

struct otRadioCoexMetrics otRadioCoexMetrics

Geçerli radyo durumu geçişleri şunlardır:

(Radyo AÇIK) +----+Enable() +-+ Receive() +---+ Transmit() +----+ | |----->| |----->| |-------->| | | Devre Dışı | | Uyku | | al | | Transmit | |<-----| |<-----| |<--------| | +----+ Var (varsa)

IEEE 802.15.4 veri isteği komutu sırasında, platform OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX özelliğini destekliyorsa Uyku->Get->Aktarma, Uyku'dan Doğrudan Aktarma'ya geçiş için kısaltılabilir. Bu yapı, radyo birlikte kullanım metriklerini temsil eder.

otRadioFrame

struct otRadioFrame otRadioFrame

Bu yapı bir IEEE 802.15.4 radyo karesini temsil eder.

otRadioIeBilgileri

struct otRadioIeInfo otRadioIeInfo

Bu yapı, bir radyo çerçevesinin IEEE 802.15.4 Başlık IE (Bilgi Öğesi) ile ilgili bilgilerini temsil eder.

otRadioState

enum otRadioState otRadioState

Bu yapı, radyonun durumunu temsil eder.

Başlangıçta bir radyo Devre Dışı durumundadır.

otShortAddress

uint16_t otShortAddress

Bu tür, IEEE 802.15.4 Kısa Adres'i temsil eder.

Değişkenler

OT_TOOL_PACKED_END

OT_TOOL_PACKED_BEGIN struct otExtAddress OT_TOOL_PACKED_END

Makrolar

CSL_IE_ Başlığı_###_HI

 CSL_IE_HEADER_BYTES_HI 0x0d

CSL IE başlığı ikinci baytı düzeltildi.

CSL_IE_ Başlığı_###_LO

 CSL_IE_HEADER_BYTES_LO 0x04

CSL IE başlığı ilk baytı sabitlendi.

OT_EXT_ADDRESS_SIZE

 OT_EXT_ADDRESS_SIZE 8

IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresin (bayt) boyutu

OT_MAC_KEY_SIZE

 OT_MAC_KEY_SIZE 16

MAC Anahtarının bayt cinsinden boyutu.

OT_PANID_YAYINI

 OT_PANID_BROADCAST 0xffff

IEEE 802.15.4 Yayın PAN Kimliği.

OT_TOOL_PACKED_END

 OT_TOOL_PACKED_END

bayt dolu bir sınıf veya yapının sonunda derleyiciye özel gösterge.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konularının kaynağı, GitHub'daki kaynak kodudur. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.