Radyo Türleri

Bu modül, bir radyo çerçevesi için platformun soyutlanmasını içerir.

Özet

Sıralamalar

anonymous enum{
  OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE = 127,
  OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE = 3,
  OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET = 2,
  OT_RADIO_BIT_RATE = 250000,
  OT_RADIO_BITS_PER_OCTET = 8,
  OT_RADIO_LQI_NONE = 0,
  OT_RADIO_RSSI_INVALID = 127,
  OT_RADIO_POWER_INVALID = 127
}
enum
anonymous enum{
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0 = 0,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0),
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2 = 2,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2)
}
enum
Bu numaralandırma, kanal sayfasını tanımlar.
anonymous enum{
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 1,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 10,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0x3ff << OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 11,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 26,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0xffff << OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN
}
enum
Bu numaralandırma, frekans bandı kanal aralığını tanımlar.
anonymous enum{
  OT_RADIO_CAPS_NONE = 0,
  OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT = 1 << 0,
  OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN = 1 << 1,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES = 1 << 2,
  OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF = 1 << 3,
  OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX = 1 << 4,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC = 1 << 5,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING = 1 << 6,
  OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING = 1 << 7
}
enum
Bu numaralandırma, farklı radyo özelliklerini belirtmek için kullanılan sabitleri tanımlar.
anonymous enum{
  OT_IE_HEADER_SIZE = 2,
  OT_CSL_IE_SIZE = 4,
  OT_ACK_IE_MAX_SIZE = 16,
  OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE = 2
}
enum
Bu numaralandırma, ACK'deki başlık IE'sinin boyutuyla ilgili sabitleri tanımlar.
otRadioKeyType{
  OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY = 0,
  OT_KEY_TYPE_KEY_REF = 1
}
enum
Bu numaralandırma, anahtar türleriyle ilgili sabitleri tanımlar.
otRadioState enum
Bu yapı bir radyonun durumunu temsil eder.

Typedef

otExtAddress typedef
struct otExtAddress
Bu yapı IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresi temsil eder.
otLinkMetrics typedef
struct otLinkMetrics
Bu yapı, sorgulanacak metriklerin hangileri olduğunu gösterir.
otMacKey typedef
struct otMacKey
Bu yapı bir MAC Anahtarını temsil eder.
otMacKeyMaterial typedef
otMacKeyRef typedef
Bu tür, PSA tarafından kullanılan bir MAC Anahtarı Referansı'nı temsil eder.
otPanId typedef
uint16_t
Bu tür, IEEE 802.15.4 PAN Kimliğini temsil eder.
otRadioCaps typedef
uint8_t
Bu tür, radyo özelliklerini temsil eder.
otRadioCoexMetrics typedef
Geçerli radyo durumu geçişleri şunlardır:
otRadioFrame typedef
struct otRadioFrame
Bu yapı bir IEEE 802.15.4 radyo çerçevesini temsil eder.
otRadioIeInfo typedef
struct otRadioIeInfo
Bu yapı, bir radyo çerçevesinin IEEE 802.15.4 Başlık IE (Bilgi Öğesi) ile ilgili bilgilerini temsil eder.
otRadioState typedef
Bu yapı bir radyonun durumunu temsil eder.
otShortAddress typedef
uint16_t
Bu tür, IEEE 802.15.4 Kısa Adresini temsil eder.

Değişkenler

OT_TOOL_PACKED_END

Strucs

otExtAddress

Bu yapı IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresi temsil eder.

otLinkMetrics

Bu yapı, sorgulanacak metriklerin hangileri olduğunu gösterir.

otMacKey

Bu yapı bir MAC Anahtarını temsil eder.

otMacKeyMaterial

Bu yapı bir MAC Anahtarını temsil eder.

otRadioCoexMetrics

Geçerli radyo durumu geçişleri şunlardır:

otRadioFrame

Bu yapı bir IEEE 802.15.4 radyo çerçevesini temsil eder.

otRadioIeInfo

Bu yapı, bir radyo çerçevesinin IEEE 802.15.4 Başlık IE (Bilgi Öğesi) ile ilgili bilgilerini temsil eder.

Sıralamalar

anonim numaralandırma

 anonymous enum
Özellikler
OT_RADIO_BITS_PER_OCTET

Sekizli başına bit sayısı.

OT_RADIO_BIT_RATE

2,4 GHz IEEE 802.15.4 (bit/saniye)

OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE

aMaxPHYPacketSize (IEEE 802.15.4-2006)

OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE

Çerçeve FCS + KONTROL değerinin minimum boyutu.

OT_RADIO_LQI_NONE

LQI ölçümü desteklenmez.

OT_RADIO_POWER_INVALID

Geçersiz veya bilinmeyen güç değeri.

OT_RADIO_RSSI_INVALID

Geçersiz veya bilinmeyen RSSI değeri.

OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

anonim numaralandırma

 anonymous enum

Bu numaralandırma, kanal sayfasını tanımlar.

Özellikler
OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

anonim numaralandırma

 anonymous enum

Bu numaralandırma, frekans bandı kanal aralığını tanımlar.

Özellikler
OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

2,4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

anonim numaralandırma

 anonymous enum

Bu numaralandırma, farklı radyo özelliklerini belirtmek için kullanılan sabitleri tanımlar.

Bkz. otRadioCaps.

Özellikler
OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT

Radyo, AckTime etkinliğini destekler.

OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF

Radyo, çerçeve iletimi için CSMA geri yüklemeyi destekler (ancak yeniden deneme yapmaz).

OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN

Radyo, Enerji Taramalarını destekler.

OT_RADIO_CAPS_NONE

Radyo hiçbir özelliği desteklemez.

OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING

Radyo, belirli bir zamanda rx'i destekler.

OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX

Radyo, CSMA ile uykudan TX'e doğrudan geçişi destekliyor.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES

Radyo, çarpışma önleme (CSMA) ile tx yeniden deneme mantığını destekler.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC

Radyo tx güvenliğini destekler.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING

Radyo, belirli bir saatte tx'i destekler.

anonim numaralandırma

 anonymous enum

Bu numaralandırma, ACK'deki başlık IE'sinin boyutuyla ilgili sabitleri tanımlar.

Özellikler
OT_ACK_IE_MAX_SIZE

ACK'deki başlık IE için maksimum uzunluk.

OT_CSL_IE_SIZE

CSL IE içeriğinin bayt cinsinden boyutu.

OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE

Sağlayıcıya Özgü IE'deki Bağlantı Metrikleri verilerinin maksimum uzunluğu.

OT_IE_HEADER_SIZE

IE üstbilgisinin bayt cinsinden boyutu.

otRadioKeyType

 otRadioKeyType

Bu numaralandırma, anahtar türleriyle ilgili sabitleri tanımlar.

Özellikler
OT_KEY_TYPE_KEY_REF

Anahtara Referans Kullan.

OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY

Değişmez Anahtarlar Kullanın.

otRadioState

 otRadioState

Bu yapı bir radyonun durumunu temsil eder.

Başlangıçta bir radyo Devre Dışı durumundadır.

Typedef

otExtAdresi

struct otExtAddress otExtAddress

Bu yapı IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresi temsil eder.

otLinkMetrics

struct otLinkMetrics otLinkMetrics

Bu yapı, sorgulanacak metriklerin hangileri olduğunu gösterir.

macMacKey

struct otMacKey otMacKey

Bu yapı bir MAC Anahtarını temsil eder.

macMacMaterialMateryal

struct otMacKeyMaterial otMacKeyMaterial

macMacKeyRef

otCryptoKeyRef otMacKeyRef

Bu tür, PSA tarafından kullanılan bir MAC Anahtarı Referansı'nı temsil eder.

otPanKimliği

uint16_t otPanId

Bu tür, IEEE 802.15.4 PAN Kimliğini temsil eder.

otRadioCaps

uint8_t otRadioCaps

Bu tür, radyo özelliklerini temsil eder.

Değer, radyo tarafından desteklenen özellikleri gösteren bir bit alanıdır. OT_RADIO_CAPS_* tanımlarını inceleyin.

otRadyoCoexMetrics

struct otRadioCoexMetrics otRadioCoexMetrics

Geçerli radyo durumu geçişleri şunlardır:

(Radyo AÇIK) +----+Enable() +-+ Receive() +---+ Transmit() +----+ | |----->| |----->| --------> | | Devre dışı | | Uyku | | Al | | İletim | | |<-----| |<-----| |------| | +----+ Disable() +-- Sleep() +---+ Receive() +----+ (Radyo KAPALI) veya sinyal TransmitBitti

OTEE 802.15.4 veri isteği komutu sırasında Uyku->Al->Aktar gibi geçiş, platform OT_DIGIT_CAPS_SLEEP_TO_TX özelliğini destekliyorsa Uyku'dan İletim'e doğrudan geçişi kapsayacak şekilde kısaltılabilir. Bu yapı, radyo birlikte kullanım metriklerini temsil eder.

otRadioFrame

struct otRadioFrame otRadioFrame

Bu yapı bir IEEE 802.15.4 radyo çerçevesini temsil eder.

otRadioIeInfo

struct otRadioIeInfo otRadioIeInfo

Bu yapı, bir radyo çerçevesinin IEEE 802.15.4 Başlık IE (Bilgi Öğesi) ile ilgili bilgilerini temsil eder.

otRadioState

enum otRadioState otRadioState

Bu yapı bir radyonun durumunu temsil eder.

Başlangıçta bir radyo Devre Dışı durumundadır.

otShortAdresi

uint16_t otShortAddress

Bu tür, IEEE 802.15.4 Kısa Adresini temsil eder.

Değişkenler

UD_TOOL_PACKED_END

OT_TOOL_PACKED_BEGIN struct otExtAddress OT_TOOL_PACKED_END

Makrolar

CSL_IE_HEADER_BYTES_HI

 CSL_IE_HEADER_BYTES_HI 0x0d

CSL IE üstbilgisinin ikinci baytı düzeltildi.

CSL_IE_HEADER_BYTES_LO

 CSL_IE_HEADER_BYTES_LO 0x04

CSL IE üstbilgisinin ilk baytı düzeltildi.

UD_EXT_ADDRESS_SIZE

 OT_EXT_ADDRESS_SIZE 8

IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adres (bayt) boyutu

OT_MAC_KEY_SIZE

 OT_MAC_KEY_SIZE 16

MAC Anahtarının bayt cinsinden boyutu.

UD_PANID_BYOLCAST

 OT_PANID_BROADCAST 0xffff

IEEE 802.15.4 Yayın PAN Kimliği.

UD_TOOL_PACKED_END

 OT_TOOL_PACKED_END

Paketli bir baytlık sınıfın veya struct'ın sonundaki derleyiciye özel gösterge.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.