otLinkMetrics

#include <radio.h>

Sorgulamak için belirtilen metrikleri temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mLinkMargin
bool
Bağlantı Marjı.
mLqi
bool
Bağlantı Kalitesi Göstergesi.
mPduCount
bool
Pdu sayısı.
mReserved
bool
Ayrılmış. Bu, referans cihazı için.
mRssi
bool
Sinyal Gücü Göstergesi alındı.

Herkese açık özellikler

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.