Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otLinkMetrics

#include <radio.h>

Bu yapı, sorgulanacak metriklerin hangileri olduğunu gösterir.

Özet

Herkese açık özellikler

mLinkMargin
bool
Bağlantı Marjı.
mLqi
bool
Bağlantı Kalitesi Göstergesi.
mPduCount
bool
Pdu sayısı.
mReserved
bool
Ayrıldı, referans cihaz için.
mRssi
bool
Alınan Sinyal Gücü Göstergesi.

Herkese açık özellikler

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.