otLinkMetrics

#include <radio.h>

Reprezentuje wskaźniki, których dotyczy zapytanie.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mLinkMargin
bool
Marża linku.
mLqi
bool
Wskaźnik jakości linku.
mPduCount
bool
Liczba zasobów.
mReserved
bool
Zarezerwowany. To ustawienie jest przeznaczone dla urządzenia referencyjnego.
mRssi
bool
Wskaźnik siły odebranego sygnału.

Atrybuty publiczne

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.