Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otExtAdresi

#include <radio.h>

Bu yapı IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresi temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

m8[8]
uint8_t
IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adres baytları.

Herkese açık özellikler

m8

uint8_t otExtAddress::m8[8]

IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adres baytları.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.