otExtAddress

#include <radio.h>

IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adresi temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

m8[8]
uint8_t
IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adres baytları.

Herkese açık özellikler

m8

uint8_t otExtAddress::m8[8]

IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adres baytları.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.