otExtAddress

#include <radio.h>

Reprezentuje rozszerzony adres IEEE 802.15.4.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

m8[8]
uint8_t
Rozszerzone bajty adresu w standardzie IEEE 802.15.4.

Atrybuty publiczne

m8

uint8_t otExtAddress::m8[8]

Rozszerzone bajty adresu w standardzie IEEE 802.15.4.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.