AdresX

#include <radio.h>

Reprezentuje rozszerzony adres IEEE 802.15.4.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

m8[8]
uint8_t
IEEE 802.15.4 Bajty rozszerzonego adresu.

Atrybuty publiczne

M8

uint8_t otExtAddress::m8[8]

IEEE 802.15.4 Bajty rozszerzonego adresu.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dodać treści do naszej dokumentacji, zapoznaj się z materiałami.