otExtAddress

#include <radio.h>

Ta struktura jest zgodna z IEEE 802.15.4.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

m8[8]
uint8_t
IEEE 802.15.4 Extended address bytes.

Atrybuty publiczne

M8

uint8_t otExtAddress::m8[8]

IEEE 802.15.4 Extended address bytes.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.