Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

macMacKey

#include <radio.h>

Bu yapı bir MAC Anahtarını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

m8[16]
uint8_t
MAC Anahtarı baytları.

Herkese açık özellikler

m8

uint8_t otMacKey::m8[16]

MAC Anahtarı baytları.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.