Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otMacKeyMaterial

#include <radio.h>

Bu yapı bir MAC Anahtarını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mKey
Anahtar değişmez değer olarak depolandı.
mKeyMaterial
union otMacKeyMaterial::@22
mKeyRef
Depolanan anahtarın referansı.

Herkese açık özellikler

mKey

otMacKey otMacKeyMaterial::mKey

Anahtar değişmez değer olarak depolandı.

Anahtar materyali

union otMacKeyMaterial::@22 otMacKeyMaterial::mKeyMaterial

mKeyRef

otMacKeyRef otMacKeyMaterial::mKeyRef

Depolanan anahtarın referansı.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konularının kaynağı, GitHub'daki kaynak kodudur. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.