พนักงานของ OTJoinerDiscerner

#include <joiner.h>

โครงสร้างนี้แสดงถึงจุดเชื่อมต่อ

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mLength
uint8_t
ความยาว (จํานวนบิต) - ต้องไม่เป็นเลขศูนย์และต้องไม่เกิน OT_JOINER_MAX_DISCERNER_LENGTH
mValue
uint64_t
ค่า Disciner (บิตที่ mLength ต่ําสุดจะระบุค่าดิสก์)

แอตทริบิวต์สาธารณะ

ความยาว M

uint8_t otJoinerDiscerner::mLength

ความยาว (จํานวนบิต) - ต้องไม่เป็นเลขศูนย์และต้องไม่เกิน OT_JOINER_MAX_DISCERNER_LENGTH

ค่า

uint64_t otJoinerDiscerner::mValue

ค่า Disciner (บิตที่ mLength ต่ําสุดจะระบุค่าดิสก์)

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล