otJoinerDiscerner

#include <joiner.h>

Reprezentuje dodatek zbierającego dane.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mLength
uint8_t
Długość (liczba bitów) – musi być większa niż zero i nie może przekraczać OT_JOINER_MAX_DISCERNER_LENGTH.
mValue
uint64_t
Wartość wyróżniająca (najniższe bity mLength określają cechę wyróżniającą).

Atrybuty publiczne

mLength

uint8_t otJoinerDiscerner::mLength

Długość (liczba bitów) – musi być większa niż zero i nie może przekraczać OT_JOINER_MAX_DISCERNER_LENGTH.

mValue

uint64_t otJoinerDiscerner::mValue

Wartość wyróżniająca (najniższe bity mLength określają cechę wyróżniającą).

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.