Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otJoiner Disker

#include <joiner.h>

Bu yapı, Birleştirici Diski temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mLength
uint8_t
Uzunluk (bit sayısı) - sıfır olmamalıdır, en fazla OT_JOINER_MAX_DISCERNER_LENGTH olabilir.
mValue
uint64_t
Disk değeri (en düşük mLength bit, diskeri belirtir).

Herkese açık özellikler

mUzunluk

uint8_t otJoinerDiscerner::mLength

Uzunluk (bit sayısı) - sıfır olmamalıdır, en fazla OT_JOINER_MAX_DISCERNER_LENGTH olabilir.

mDeğeri

uint64_t otJoinerDiscerner::mValue

Disk değeri (en düşük mLength bit, diskeri belirtir).

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.