แบบไม่เข้ารหัส RNG

โมดูลนี้มีฟังก์ชันที่สร้างหมายเลขสุ่มแบบไม่ใช่การเข้ารหัส

สรุป

ฟังก์ชัน

otRandomNonCryptoAddJitter(uint32_t aValue, uint16_t aJitter)
uint32_t
เพิ่ม Jitter แบบสุ่มภายในช่วงที่กำหนดให้กับค่าที่ระบุ
otRandomNonCryptoFillBuffer(uint8_t *aBuffer, uint16_t aSize)
void
เติมบัฟเฟอร์ที่ระบุด้วยไบต์แบบสุ่ม
otRandomNonCryptoGetUint16(void)
uint16_t
สร้างและแสดงผลค่า uint16_t แบบสุ่ม
otRandomNonCryptoGetUint16InRange(uint16_t aMin, uint16_t aMax)
uint16_t
สร้างและแสดงผลค่า uint16_t แบบสุ่มภายในช่วง [aMin, aMax) ที่ระบุ
otRandomNonCryptoGetUint32(void)
uint32_t
สร้างและแสดงผลค่า uint32_t แบบสุ่ม
otRandomNonCryptoGetUint32InRange(uint32_t aMin, uint32_t aMax)
uint32_t
สร้างและแสดงผลค่า uint32_t แบบสุ่มภายในช่วง [aMin, aMax) ที่ระบุ
otRandomNonCryptoGetUint8(void)
uint8_t
สร้างและแสดงผลไบต์แบบสุ่ม
otRandomNonCryptoGetUint8InRange(uint8_t aMin, uint8_t aMax)
uint8_t
สร้างและแสดงผลค่า uint8_t แบบสุ่มภายในช่วง [aMin, aMax) ที่ระบุ

ฟังก์ชัน

otRandomNonCryptoAddJitter

uint32_t otRandomNonCryptoAddJitter(
 uint32_t aValue,
 uint16_t aJitter
)

เพิ่ม Jitter แบบสุ่มภายในช่วงที่กำหนดให้กับค่าที่ระบุ

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aValue
ค่าที่เพิ่มเข้ามาของ Jitter แบบสุ่ม
[in] aJitter
Jitter สูงสุด เลือก Jitter แบบสุ่มจากช่วง [-aJitter, aJitter]
การส่งคืน
ค่าที่ระบุที่มี Jitter แบบสุ่มเพิ่มเข้ามา

otRandomNonCryptoFillBuffer

void otRandomNonCryptoFillBuffer(
 uint8_t *aBuffer,
 uint16_t aSize
)

เติมบัฟเฟอร์ที่ระบุด้วยไบต์แบบสุ่ม

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[out] aBuffer
ตัวชี้ไปยังบัฟเฟอร์เพื่อเติมไบต์แบบสุ่ม
[in] aSize
ขนาดของบัฟเฟอร์ (จำนวนไบต์ที่จะเติม)

otRandomNonCryptoGetUint16

uint16_t otRandomNonCryptoGetUint16(
 void
)

สร้างและแสดงผลค่า uint16_t แบบสุ่ม

รายละเอียด
การส่งคืน
ค่า uint16_t แบบสุ่ม

otRandomNonCryptoGetUint16InRange

uint16_t otRandomNonCryptoGetUint16InRange(
 uint16_t aMin,
 uint16_t aMax
)

สร้างและแสดงผลค่า uint16_t แบบสุ่มภายในช่วง [aMin, aMax) ที่ระบุ

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aMin
ค่าต่ำสุด (ค่านี้สามารถรวมอยู่ในผลลัพธ์แบบสุ่มที่แสดงผลได้)
[in] aMax
ค่าสูงสุด (ค่านี้ไม่รวมอยู่ในผลลัพธ์แบบสุ่มที่แสดง)
การส่งคืน
ค่า uint16_t แบบสุ่มในช่วงที่ระบุ (กล่าวคือ aMin <= ค่าสุ่ม < aMax)

otRandomNonCryptoGetUint32

uint32_t otRandomNonCryptoGetUint32(
 void
)

สร้างและแสดงผลค่า uint32_t แบบสุ่ม

รายละเอียด
การส่งคืน
ค่า uint32_t แบบสุ่ม

otRandomNonCryptoGetUint32InRange

uint32_t otRandomNonCryptoGetUint32InRange(
 uint32_t aMin,
 uint32_t aMax
)

สร้างและแสดงผลค่า uint32_t แบบสุ่มภายในช่วง [aMin, aMax) ที่ระบุ

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aMin
ค่าต่ำสุด (ค่านี้สามารถรวมอยู่ในผลลัพธ์แบบสุ่มที่แสดงผลได้)
[in] aMax
ค่าสูงสุด (ค่านี้ไม่รวมอยู่ในผลลัพธ์แบบสุ่มที่แสดง)
การส่งคืน
ค่า uint32_t แบบสุ่มในช่วงที่ระบุ (กล่าวคือ aMin <= ค่าสุ่ม < aMax)

otRandomNonCryptoGetUint8

uint8_t otRandomNonCryptoGetUint8(
 void
)

สร้างและแสดงผลไบต์แบบสุ่ม

รายละเอียด
การส่งคืน
ค่า uint8_t แบบสุ่ม

otRandomNonCryptoGetUint8InRange

uint8_t otRandomNonCryptoGetUint8InRange(
 uint8_t aMin,
 uint8_t aMax
)

สร้างและแสดงผลค่า uint8_t แบบสุ่มภายในช่วง [aMin, aMax) ที่ระบุ

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aMin
ค่าต่ำสุด (ค่านี้สามารถรวมอยู่ในผลลัพธ์แบบสุ่มที่แสดงผลได้)
[in] aMax
ค่าสูงสุด (ค่านี้ไม่รวมอยู่ในผลลัพธ์แบบสุ่มที่แสดง)
การส่งคืน
ค่า uint8_t แบบสุ่มในช่วงที่ระบุ (กล่าวคือ aMin <= ค่าสุ่ม < aMax)

แหล่งข้อมูล

หัวข้ออ้างอิง API ของ OpenThread จะมาจากซอร์สโค้ดซึ่งพร้อมใช้งานใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีส่วนร่วมในเอกสารประกอบของเราได้ที่แหล่งข้อมูล