ערימה (heap)

המודול הזה כולל פונקציות שמגדירות את הערימה הפתוחה של OpenThread.

סיכום

פונקציות

otHeapCAlloc(size_t aCount, size_t aSize)
void *
otHeapFree(void *aPointer)
void

פונקציות

OTHeapCISOc

void * otHeapCAlloc(
  size_t aCount,
  size_t aSize
)

OTHeaFreeFree

void otHeapFree(
  void *aPointer
)

מקורות מידע

נושאי עזר של OpenThread API מגיעים מקוד המקור, שזמין ב-GitHub. למידע נוסף או כדי להוסיף מידע למסמכים שלנו, יש לעיין במשאבים.