Yığın

Bu modül, harici OpenThread yığınını ayarlayan işlevler içerir.

Özet

İşlevler

otHeapCAlloc(size_t aCount, size_t aSize)
void *
otHeapFree(void *aPointer)
void

İşlevler

otHeapCAlloc

void * otHeapCAlloc(
  size_t aCount,
  size_t aSize
)

otHeapFree

void otHeapFree(
  void *aPointer
)

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.