אנטרופיה

מודול זה כולל הפשטת פלטפורמה ליצירת אנטרופיה.

סיכום

פונקציות

otPlatEntropyGet(uint8_t *aOutput, uint16_t aOutputLength)
מילוי מאגר הנתונים הזמני עם אנטרופיה.

פונקציות

otPlatEntropyGet

otError otPlatEntropyGet(
  uint8_t *aOutput,
  uint16_t aOutputLength
)

מילוי מאגר הנתונים הזמני עם אנטרופיה.

חובה להטמיע את הפונקציה הזו במחולל אקראי של מספרים (TRNG).

פרטים
פרמטרים
[out] aOutput
מציין את המיקום שבו הערכים האקראיים האמיתיים נמצאים. לא יכול להיות NULL.
[in] aOutputLength
גודל של aBuffer.
ערכי החזרה
OT_ERROR_NONE
מילוי השדה aBuffer עם ערכים אקראיים אמיתיים בוצע.
OT_ERROR_FAILED
מילוי השדה aBuffer עם ערכים אקראיים אמיתיים נכשל.
OT_ERROR_INVALID_ARGS
הערך של aBuffer הוגדר כ-NULL.

מקורות מידע

נושאי עזר של OpenThread API מגיעים מקוד המקור, שזמין ב-GitHub. למידע נוסף או כדי להוסיף מידע למסמכים שלנו, יש לעיין במשאבים.