קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

שגיאה

המודול הזה כולל הגדרות של שגיאות שבהן נעשה שימוש ב-OpenThread.

סיכום

מספור

otError{
  OT_ERROR_NONE = 0,
  OT_ERROR_FAILED = 1,
  OT_ERROR_DROP = 2,
  OT_ERROR_NO_BUFS = 3,
  OT_ERROR_NO_ROUTE = 4,
  OT_ERROR_BUSY = 5,
  OT_ERROR_PARSE = 6,
  OT_ERROR_INVALID_ARGS = 7,
  OT_ERROR_SECURITY = 8,
  OT_ERROR_ADDRESS_QUERY = 9,
  OT_ERROR_NO_ADDRESS = 10,
  OT_ERROR_ABORT = 11,
  OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED = 12,
  OT_ERROR_INVALID_STATE = 13,
  OT_ERROR_NO_ACK = 14,
  OT_ERROR_CHANNEL_ACCESS_FAILURE = 15,
  OT_ERROR_DETACHED = 16,
  OT_ERROR_FCS = 17,
  OT_ERROR_NO_FRAME_RECEIVED = 18,
  OT_ERROR_UNKNOWN_NEIGHBOR = 19,
  OT_ERROR_INVALID_SOURCE_ADDRESS = 20,
  OT_ERROR_ADDRESS_FILTERED = 21,
  OT_ERROR_DESTINATION_ADDRESS_FILTERED = 22,
  OT_ERROR_NOT_FOUND = 23,
  OT_ERROR_ALREADY = 24,
  OT_ERROR_IP6_ADDRESS_CREATION_FAILURE = 26,
  OT_ERROR_NOT_CAPABLE = 27,
  OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT = 28,
  OT_ERROR_DUPLICATED = 29,
  OT_ERROR_REASSEMBLY_TIMEOUT = 30,
  OT_ERROR_NOT_TMF = 31,
  OT_ERROR_NOT_LOWPAN_DATA_FRAME = 32,
  OT_ERROR_LINK_MARGIN_LOW = 34,
  OT_ERROR_INVALID_COMMAND = 35,
  OT_ERROR_PENDING = 36,
  OT_ERROR_REJECTED = 37,
  OT_NUM_ERRORS,
  OT_ERROR_GENERIC = 255
}
טיפוסים בני מנייה (enum)
ספירה זו מייצגת קודי שגיאה שנעשה בהם שימוש ב-OpenThread.

סוג Dedef

otError Typedef
enum otError
ספירה זו מייצגת קודי שגיאה שנעשה בהם שימוש ב-OpenThread.

פונקציות

otThreadErrorToString(otError aError)
const char *
פונקציה זו ממירה enum otError למחרוזת.

מספור

otError

 otError

ספירה זו מייצגת קודי שגיאה שנעשה בהם שימוש ב-OpenThread.

מאפיינים
OT_ERROR_ABORT

הפעולה בוטלה.

OT_ERROR_ADDRESS_FILTERED

התקבל מסגרת שסוננה על ידי מסנן הכתובות (ברשימת ההיתרים או ברשימת ההיתרים).

OT_ERROR_ADDRESS_QUERY

כדי לפתור את הכתובת, צריך לבצע שאילתת שאילתה.

OT_ERROR_ALREADY

הפעולה כבר מתבצעת.

OT_ERROR_BUSY

השירות עסוק ולא ניתן היה לבצע את הפעולה.

OT_ERROR_CHANNEL_ACCESS_FAILURE

לא הייתה אפשרות לבצע את ההעברה עקב פעילות בערוץ, כלומר מנגנון CSMA-CA נכשל (IEEE 802.15.4-2006).

OT_ERROR_DESTINATION_ADDRESS_FILTERED

קיבלת מסגרת שסוננה על ידי בדיקת כתובת היעד.

OT_ERROR_DETACHED

לא מחוברת כרגע למחיצת שרשור.

OT_ERROR_DROP

ההודעה בוטלה.

OT_ERROR_DUPLICATED

קיבלת מסגרת כפולה.

OT_ERROR_FAILED

הפעולה נכשלה.

OT_ERROR_FCS

נכשלה בדיקת ה-FCS במהלך הקבלה.

OT_ERROR_GENERIC

שגיאה כללית (אין להשתמש).

OT_ERROR_INVALID_ARGS

ארגומנטי הקלט אינם חוקיים.

OT_ERROR_INVALID_COMMAND

פקודת קלט (CLI) אינה חוקית.

OT_ERROR_INVALID_SOURCE_ADDRESS

קיבלת מסגרת מכתובת מקור לא חוקית.

OT_ERROR_INVALID_STATE

לא ניתן להשלים עקב מצב לא חוקי.

OT_ERROR_IP6_ADDRESS_CREATION_FAILURE

היצירה של כתובת IPv6 נכשלה.

OT_ERROR_LINK_MARGIN_LOW

שולי הקישור היו נמוכים מדי.

OT_ERROR_NONE

אין שגיאות.

OT_ERROR_NOT_CAPABLE

הפעולה מונעת על ידי תכונות ניסיוניות.

OT_ERROR_NOT_FOUND

אין אפשרות לאתר את הפריט המבוקש.

OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED

הפונקציה או השיטה לא יושמו.

OT_ERROR_NOT_LOWPAN_DATA_FRAME

קיבלת מסגרת נתונים שאינה מסוג low.

OT_ERROR_NOT_TMF

ההודעה אינה הודעת TMF.

OT_ERROR_NO_ACK

לא התקבל אישור לאחר macMaxFrameRetries (IEEE 802.15.4-2006).

OT_ERROR_NO_ADDRESS

הכתובת לא נמצאת בטבלת ההתאמה למקור.

OT_ERROR_NO_BUFS

אין מספיק מאגר נתונים זמני.

OT_ERROR_NO_FRAME_RECEIVED

לא התקבלה מסגרת.

OT_ERROR_NO_ROUTE

אין מסלול זמין.

OT_ERROR_PARSE

ניתוח ההודעה נכשל.

OT_ERROR_PENDING

קוד שגיאה מיוחד המשמש לציון סטטוס הצלחה/שגיאה עדיין לא ידוע.

OT_ERROR_REASSEMBLY_TIMEOUT

המערכת מסירה את ההודעה מרשימת ההרצה מחדש עקב הזמן הקצוב לתפוגה.

OT_ERROR_REJECTED

הבקשה נדחתה.

OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT

תגובה להכרה או אישור או DNS, תגובת SNTP לא התקבלה.

OT_ERROR_SECURITY

בדיקות האבטחה נכשלו.

OT_ERROR_UNKNOWN_NEIGHBOR

התקבלה מסגרת משכן לא ידוע.

OT_NUM_ERRORS

מספר השגיאות שהוגדרו.

סוג Dedef

otError

enum otError otError

ספירה זו מייצגת קודי שגיאה שנעשה בהם שימוש ב-OpenThread.

פונקציות

OTThreadErrorToString

const char * otThreadErrorToString(
  otError aError
)

פונקציה זו ממירה enum otError למחרוזת.

פרטים
פרמטרים
[in] aError
אנום מסוג otError.
החזרות
ייצוג מחרוזת של otError.

מקורות מידע

נושאי עזר של OpenThread API מגיעים מקוד המקור, שזמין ב-GitHub. למידע נוסף או כדי להוסיף מידע למסמכים שלנו, יש לעיין במשאבים.