Entropi

Bu modül, entropi oluşturma için platform soyutlamasını içerir.

Özet

İşlevler

otPlatEntropyGet(uint8_t *aOutput, uint16_t aOutputLength)
Tamponu entropi ile doldurun.

İşlevler

otPlatEntropyGet

otError otPlatEntropyGet(
  uint8_t *aOutput,
  uint16_t aOutputLength
)

Tamponu entropi ile doldurun.

Gerçek bir rastgele sayı oluşturucu (TRNG) kullanılarak uygulanması ZORUNLUDUR.

Ayrıntılar
Parametreler
[out] aOutput
Gerçek rastgele değerlerin yerleştirildiği işaretçi. NULL olmamalıdır.
[in] aOutputLength
aBuffer boyutu.
Döndürülen Değerler
OT_ERROR_NONE
aBuffer gerçek rastgele değerlerle başarıyla dolduruldu.
OT_ERROR_FAILED
aBuffer gerçek rastgele değerlerle doldurulamadı.
OT_ERROR_INVALID_ARGS
aBuffer NULL olarak ayarlandı.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.