Hata

Bu modülde, OpenThread'de kullanılan hata tanımları yer almaktadır.

Özet

Sıralamalar

otError{
  OT_ERROR_NONE = 0,
  OT_ERROR_FAILED = 1,
  OT_ERROR_DROP = 2,
  OT_ERROR_NO_BUFS = 3,
  OT_ERROR_NO_ROUTE = 4,
  OT_ERROR_BUSY = 5,
  OT_ERROR_PARSE = 6,
  OT_ERROR_INVALID_ARGS = 7,
  OT_ERROR_SECURITY = 8,
  OT_ERROR_ADDRESS_QUERY = 9,
  OT_ERROR_NO_ADDRESS = 10,
  OT_ERROR_ABORT = 11,
  OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED = 12,
  OT_ERROR_INVALID_STATE = 13,
  OT_ERROR_NO_ACK = 14,
  OT_ERROR_CHANNEL_ACCESS_FAILURE = 15,
  OT_ERROR_DETACHED = 16,
  OT_ERROR_FCS = 17,
  OT_ERROR_NO_FRAME_RECEIVED = 18,
  OT_ERROR_UNKNOWN_NEIGHBOR = 19,
  OT_ERROR_INVALID_SOURCE_ADDRESS = 20,
  OT_ERROR_ADDRESS_FILTERED = 21,
  OT_ERROR_DESTINATION_ADDRESS_FILTERED = 22,
  OT_ERROR_NOT_FOUND = 23,
  OT_ERROR_ALREADY = 24,
  OT_ERROR_IP6_ADDRESS_CREATION_FAILURE = 26,
  OT_ERROR_NOT_CAPABLE = 27,
  OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT = 28,
  OT_ERROR_DUPLICATED = 29,
  OT_ERROR_REASSEMBLY_TIMEOUT = 30,
  OT_ERROR_NOT_TMF = 31,
  OT_ERROR_NOT_LOWPAN_DATA_FRAME = 32,
  OT_ERROR_LINK_MARGIN_LOW = 34,
  OT_ERROR_INVALID_COMMAND = 35,
  OT_ERROR_PENDING = 36,
  OT_ERROR_REJECTED = 37,
  OT_NUM_ERRORS,
  OT_ERROR_GENERIC = 255
}
enum
Bu sıralama, OpenThread genelinde kullanılan hata kodlarını temsil eder.

Türler

otError Tür
enum otError
Bu sıralama, OpenThread genelinde kullanılan hata kodlarını temsil eder.

İşlevler

otThreadErrorToString(otError aError)
const char *
Bu işlev, bir otError sıralamasını dizeye dönüştürür.

Sıralamalar

otError

 otError

Bu sıralama, OpenThread genelinde kullanılan hata kodlarını temsil eder.

Özellikler
OT_ERROR_ABORT

İşlem iptal edildi.

OT_ERROR_ADDRESS_FILTERED

Adres filtresi tarafından filtrelenmiş bir çerçeve alındı (izin verilenler listesinde veya reddedildi listesinde).

OT_ERROR_ADDRESS_QUERY

Adres çözümleme için bir adres sorgusu işlemi gerekir.

OT_ERROR_ALREADY

Bu işlem zaten devam ediyor.

OT_ERROR_BUSY

Hizmet meşgul ve işlemi gerçekleştiremedi.

OT_ERROR_CHANNEL_ACCESS_FAILURE

Kanaldaki etkinlik nedeniyle iletim gerçekleştirilemedi. Yani CSMA-CA mekanizması başarısız olmuş (IEEE 802.15.4-2006).

OT_ERROR_DESTINATION_ADDRESS_FILTERED

Hedef adres kontrolüne göre filtrelenmiş bir kare alındı.

OT_ERROR_DETACHED

Bir İleti Dizisi Bölümü'ne şu anda eklenmemiş.

OT_ERROR_DROP

Mesaj bırakıldı.

OT_ERROR_DUPLICATED

Yinelenen bir kare alındı.

OT_ERROR_FAILED

İşlem başarısız oldu.

OT_ERROR_FCS

FCS alınırken hata kontrolü.

OT_ERROR_GENERIC

Genel hata (kullanılmamalıdır).

OT_ERROR_INVALID_ARGS

Giriş bağımsız değişkenleri geçersiz.

OT_ERROR_INVALID_COMMAND

Giriş (CLI) komutu geçersiz.

OT_ERROR_INVALID_SOURCE_ADDRESS

Geçersiz bir kaynak adresinden çerçeve alındı.

OT_ERROR_INVALID_STATE

Geçersiz durum nedeniyle tamamlanamıyor.

OT_ERROR_IP6_ADDRESS_CREATION_FAILURE

IPv6 adresi oluşturulamadı.

OT_ERROR_LINK_MARGIN_LOW

Bağlantı marjı çok düşüktü.

OT_ERROR_NONE

Hata yok.

OT_ERROR_NOT_CAPABLE

Mod işaretleri tarafından işlem engellendi.

OT_ERROR_NOT_FOUND

İstenen öğe bulunamadı.

OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED

İşlev veya yöntem uygulanmadı.

OT_ERROR_NOT_LOWPAN_DATA_FRAME

Düşük olmayan bir veri çerçevesi alındı.

OT_ERROR_NOT_TMF

Mesaj bir TMF mesajı değil.

OT_ERROR_NO_ACK

macMaxFrameRetries'ten (IEEE 802.15.4-2006) sonra herhangi bir onay alınamadı.

OT_ERROR_NO_ADDRESS

Adres, kaynak eşleşme tablosunda değil.

OT_ERROR_NO_BUFS

Bumper'lar yetersiz.

OT_ERROR_NO_FRAME_RECEIVED

Hiç çerçeve alınmadı.

OT_ERROR_NO_ROUTE

Rota yok.

OT_ERROR_PARSE

İleti ayrıştırılamadı.

OT_ERROR_PENDING

Başarılı/hata durumunu belirtmek için kullanılan özel hata kodu beklemede ve henüz bilinmiyor.

OT_ERROR_REASSEMBLY_TIMEOUT

Zaman aşımı nedeniyle ileti yeniden düzenleme listesinden çıkarılıyor.

OT_ERROR_REJECTED

İstek reddedildi.

OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT

Sahte yanıt veya onay ya da DNS, SNTP yanıtı alınmadı.

OT_ERROR_SECURITY

Güvenlik kontrolleri başarısız oldu.

OT_ERROR_UNKNOWN_NEIGHBOR

Bilinmeyen bir komşudan çerçeve alındı.

OT_NUM_ERRORS

Tanımlanan hataların sayısı.

Türler

otError

enum otError otError

Bu sıralama, OpenThread genelinde kullanılan hata kodlarını temsil eder.

İşlevler

otThreadErrorToString

const char * otThreadErrorToString(
  otError aError
)

Bu işlev, bir otError sıralamasını dizeye dönüştürür.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aError
otError numaralandırması.
İadeler
otError'ın dize gösterimi.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konularının kaynağı, GitHub'daki kaynak kodudur. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.