Błąd

Ten moduł zawiera definicje błędów używane w OpenThread.

Podsumowanie

Wyliczenia

otError{
  OT_ERROR_NONE = 0,
  OT_ERROR_FAILED = 1,
  OT_ERROR_DROP = 2,
  OT_ERROR_NO_BUFS = 3,
  OT_ERROR_NO_ROUTE = 4,
  OT_ERROR_BUSY = 5,
  OT_ERROR_PARSE = 6,
  OT_ERROR_INVALID_ARGS = 7,
  OT_ERROR_SECURITY = 8,
  OT_ERROR_ADDRESS_QUERY = 9,
  OT_ERROR_NO_ADDRESS = 10,
  OT_ERROR_ABORT = 11,
  OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED = 12,
  OT_ERROR_INVALID_STATE = 13,
  OT_ERROR_NO_ACK = 14,
  OT_ERROR_CHANNEL_ACCESS_FAILURE = 15,
  OT_ERROR_DETACHED = 16,
  OT_ERROR_FCS = 17,
  OT_ERROR_NO_FRAME_RECEIVED = 18,
  OT_ERROR_UNKNOWN_NEIGHBOR = 19,
  OT_ERROR_INVALID_SOURCE_ADDRESS = 20,
  OT_ERROR_ADDRESS_FILTERED = 21,
  OT_ERROR_DESTINATION_ADDRESS_FILTERED = 22,
  OT_ERROR_NOT_FOUND = 23,
  OT_ERROR_ALREADY = 24,
  OT_ERROR_IP6_ADDRESS_CREATION_FAILURE = 26,
  OT_ERROR_NOT_CAPABLE = 27,
  OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT = 28,
  OT_ERROR_DUPLICATED = 29,
  OT_ERROR_REASSEMBLY_TIMEOUT = 30,
  OT_ERROR_NOT_TMF = 31,
  OT_ERROR_NOT_LOWPAN_DATA_FRAME = 32,
  OT_ERROR_LINK_MARGIN_LOW = 34,
  OT_ERROR_INVALID_COMMAND = 35,
  OT_ERROR_PENDING = 36,
  OT_ERROR_REJECTED = 37,
  OT_NUM_ERRORS,
  OT_ERROR_GENERIC = 255
}
enum | typ wyliczeniowy
Reprezentuje kody błędów używane w OpenThread.

Definicja typów

otError definicja typu
enum otError
Reprezentuje kody błędów używane w OpenThread.

Functions

otThreadErrorToString(otError aError)
const char *
Konwertuje wyliczenie otError na ciąg znaków.

Wyliczenia

Błąd

 otError

Reprezentuje kody błędów używane w OpenThread.

Właściwości
OT_ERROR_ABORT

Operacja została przerwana.

OT_ERROR_ADDRESS_FILTERED

Otrzymano ramkę przefiltrowaną według filtra adresu (listy dozwolonych lub odrzuconych).

OT_ERROR_ADDRESS_QUERY

Rozwiązanie adresu wymaga wykonania operacji na adresie.

OT_ERROR_ALREADY

Operacja jest już wykonywana.

OT_ERROR_BUSY

Usługa jest zajęta i nie udało się jej wykonać.

OT_ERROR_CHANNEL_ACCESS_FAILURE

Nie można było przesyłać danych ze względu na aktywność na kanale, tj. mechanizm CSMA-CA nie powiódł się (IEEE 802.15.4-2006).

OT_ERROR_DESTINATION_ADDRESS_FILTERED

Otrzymano ramkę przefiltrowaną według sprawdzania adresu docelowego.

OT_ERROR_DETACHED

Obecnie nie jest podłączony do partycji wątku.

OT_ERROR_DROP

Wiadomość została usunięta.

OT_ERROR_DUPLICATED

Otrzymano zduplikowaną ramkę.

OT_ERROR_FAILED

Nie udało się wykonać operacji.

OT_ERROR_FCS

Niepowodzenie kontroli FCS podczas odbierania.

OT_ERROR_GENERIC

Ogólny błąd (nie należy go używać).

OT_ERROR_INVALID_ARGS

Argumenty wejściowe są nieprawidłowe.

OT_ERROR_INVALID_COMMAND

Polecenie wejściowe (CLI) jest nieprawidłowe.

OT_ERROR_INVALID_SOURCE_ADDRESS

Otrzymano ramkę z nieprawidłowego adresu źródłowego.

OT_ERROR_INVALID_STATE

Nie można ukończyć z powodu nieprawidłowego stanu.

OT_ERROR_IP6_ADDRESS_CREATION_FAILURE

Nie udało się utworzyć adresu IPv6.

OT_ERROR_LINK_MARGIN_LOW

Marża jest zbyt niska.

OT_ERROR_NONE

Brak błędów.

OT_ERROR_NOT_CAPABLE

Operacja została zablokowana przez flagi trybu.

OT_ERROR_NOT_FOUND

Nie można znaleźć żądanego elementu.

OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED

Funkcja lub metoda nie jest zaimplementowana.

OT_ERROR_NOT_LOWPAN_DATA_FRAME

Odebrano ramkę danych inną niż niska.

OT_ERROR_NOT_TMF

Wiadomość nie jest wiadomością TMF.

OT_ERROR_NO_ACK

Po otrzymaniu macMaxFrameRetries (IEEE 802.15.4-2006) nie otrzymano żadnego potwierdzenia.

OT_ERROR_NO_ADDRESS

Adresu nie ma w źródłowej tabeli odpowiedników.

OT_ERROR_NO_BUFS

Niewystarczająca ilość buforów.

OT_ERROR_NO_FRAME_RECEIVED

Nie otrzymano ramki.

OT_ERROR_NO_ROUTE

Brak dostępnej trasy.

OT_ERROR_PARSE

Nie udało się przeanalizować wiadomości.

OT_ERROR_PENDING

Specjalny kod błędu informujący o udanym i jeszcze nieznanym stanie błędu.

OT_ERROR_REASSEMBLY_TIMEOUT

Wiadomość jest usuwana z listy ponownego tworzenia z powodu przekroczenia limitu czasu.

OT_ERROR_REJECTED

Prośba została odrzucona.

OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT

Odpowiedź zwrotna lub potwierdzenie bądź DNS, nie odebrano odpowiedzi SNTP.

OT_ERROR_SECURITY

Nie udało się sprawdzić zabezpieczeń.

OT_ERROR_UNKNOWN_NEIGHBOR

Otrzymano ramkę od nieznanego sąsiada.

OT_NUM_ERRORS

Liczba zdefiniowanych błędów.

Definicja typów

Błąd

enum otError otError

Reprezentuje kody błędów używane w OpenThread.

Functions

Robot

const char * otThreadErrorToString(
  otError aError
)

Konwertuje wyliczenie otError na ciąg znaków.

Szczegóły
Parametry
[in] aError
Wyliczenie błędów otError.
Zwroty
Ciąg znaków reprezentujący błąd otError.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dodać treści do naszej dokumentacji, zapoznaj się z materiałami.