Błąd

Ten moduł zawiera definicje błędów używane w OpenThread.

Podsumowanie

Wyliczenia

otError{
  OT_ERROR_NONE = 0,
  OT_ERROR_FAILED = 1,
  OT_ERROR_DROP = 2,
  OT_ERROR_NO_BUFS = 3,
  OT_ERROR_NO_ROUTE = 4,
  OT_ERROR_BUSY = 5,
  OT_ERROR_PARSE = 6,
  OT_ERROR_INVALID_ARGS = 7,
  OT_ERROR_SECURITY = 8,
  OT_ERROR_ADDRESS_QUERY = 9,
  OT_ERROR_NO_ADDRESS = 10,
  OT_ERROR_ABORT = 11,
  OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED = 12,
  OT_ERROR_INVALID_STATE = 13,
  OT_ERROR_NO_ACK = 14,
  OT_ERROR_CHANNEL_ACCESS_FAILURE = 15,
  OT_ERROR_DETACHED = 16,
  OT_ERROR_FCS = 17,
  OT_ERROR_NO_FRAME_RECEIVED = 18,
  OT_ERROR_UNKNOWN_NEIGHBOR = 19,
  OT_ERROR_INVALID_SOURCE_ADDRESS = 20,
  OT_ERROR_ADDRESS_FILTERED = 21,
  OT_ERROR_DESTINATION_ADDRESS_FILTERED = 22,
  OT_ERROR_NOT_FOUND = 23,
  OT_ERROR_ALREADY = 24,
  OT_ERROR_IP6_ADDRESS_CREATION_FAILURE = 26,
  OT_ERROR_NOT_CAPABLE = 27,
  OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT = 28,
  OT_ERROR_DUPLICATED = 29,
  OT_ERROR_REASSEMBLY_TIMEOUT = 30,
  OT_ERROR_NOT_TMF = 31,
  OT_ERROR_NOT_LOWPAN_DATA_FRAME = 32,
  OT_ERROR_LINK_MARGIN_LOW = 34,
  OT_ERROR_INVALID_COMMAND = 35,
  OT_ERROR_PENDING = 36,
  OT_ERROR_REJECTED = 37,
  OT_NUM_ERRORS,
  OT_ERROR_GENERIC = 255
}
enum | typ wyliczeniowy
Reprezentuje kody błędów używane w OpenThread.

Definicje typów

otError typedef
enum otError
Reprezentuje kody błędów używane w OpenThread.

Funkcje

otThreadErrorToString(otError aError)
const char *
Konwertuje wyliczenie otError na ciąg znaków.

Wyliczenia

otError

 otError

Reprezentuje kody błędów używane w OpenThread.

Właściwości
OT_ERROR_ABORT

Operacja została przerwana.

OT_ERROR_ADDRESS_FILTERED

Odebrano ramkę przefiltrowaną przez filtr adresów (na liście dozwolonych lub odrzuconych).

OT_ERROR_ADDRESS_QUERY

Rozpoznawanie adresów wymaga operacji zapytania dotyczącego adresu.

OT_ERROR_ALREADY

Operacja jest już w toku.

OT_ERROR_BUSY

Usługa jest zajęta i nie może obsłużyć operacji.

OT_ERROR_CHANNEL_ACCESS_FAILURE

Nie udało się przeprowadzić transmisji z powodu aktywności na kanale, co oznacza, że wystąpił błąd mechanizmu CSMA-CA (IEEE 802.15.4-2006).

OT_ERROR_DESTINATION_ADDRESS_FILTERED

Odebrano ramkę przefiltrowaną przez sprawdzenie adresu miejsca docelowego.

OT_ERROR_DETACHED

Obecnie nie jest ona podłączona do partycji wątków.

OT_ERROR_DROP

Wiadomość została usunięta.

OT_ERROR_DUPLICATED

Odebrano zduplikowaną ramkę.

OT_ERROR_FAILED

Nie udało się wykonać działania.

OT_ERROR_FCS

Podczas odbierania nie udało się sprawdzić FCS.

OT_ERROR_GENERIC

Ogólny błąd (nie należy używać).

OT_ERROR_INVALID_ARGS

Argumenty wejściowe są nieprawidłowe.

OT_ERROR_INVALID_COMMAND

Polecenie wejściowe (CLI) jest nieprawidłowe.

OT_ERROR_INVALID_SOURCE_ADDRESS

Odebrano ramkę z nieprawidłowego adresu źródłowego.

OT_ERROR_INVALID_STATE

Nie można ukończyć z powodu nieprawidłowego stanu.

OT_ERROR_IP6_ADDRESS_CREATION_FAILURE

Nie udało się utworzyć adresu IPv6.

OT_ERROR_LINK_MARGIN_LOW

Margines linku był za niski.

OT_ERROR_NONE

Brak błędów.

OT_ERROR_NOT_CAPABLE

Operacja zablokowana przez flagi trybu.

OT_ERROR_NOT_FOUND

Nie można znaleźć żądanego elementu.

OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED

Funkcja lub metoda nie są zaimplementowana.

OT_ERROR_NOT_LOWPAN_DATA_FRAME

Odebrano ramkę danych inną niż Lowpan.

OT_ERROR_NOT_TMF

Wiadomość nie jest wiadomością TMF.

OT_ERROR_NO_ACK

Po wprowadzeniu metody macMaxFrameRetries (IEEE 802.15.4-2006) nie otrzymano potwierdzenia.

OT_ERROR_NO_ADDRESS

Adresu nie ma w źródłowej tabeli odpowiedników.

OT_ERROR_NO_BUFS

Niewystarczająca ilość buforów.

OT_ERROR_NO_FRAME_RECEIVED

Nie otrzymano ramki.

OT_ERROR_NO_ROUTE

Brak dostępnej trasy.

OT_ERROR_PARSE

Nie udało się przeanalizować wiadomości.

OT_ERROR_PENDING

Specjalny kod błędu używany do sygnalizowania, że stan „powodzenie/błąd” nie jest jeszcze znany.

OT_ERROR_REASSEMBLY_TIMEOUT

Wiadomość jest usuwana z listy ponownego składania z powodu przekroczenia limitu czasu.

OT_ERROR_REJECTED

Prośba została odrzucona.

OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT

Nie otrzymano odpowiedzi Coap, potwierdzenia lub DNS – nie otrzymano odpowiedzi SNTP.

OT_ERROR_SECURITY

Kontrole bezpieczeństwa się nie powiodły.

OT_ERROR_UNKNOWN_NEIGHBOR

Odebrano ramkę od nieznanego sąsiada.

OT_NUM_ERRORS

Liczba zdefiniowanych błędów.

Definicje typów

otError

enum otError otError

Reprezentuje kody błędów używane w OpenThread.

Funkcje

otThreadErrorToString

const char * otThreadErrorToString(
  otError aError
)

Konwertuje wyliczenie otError na ciąg znaków.

Szczegóły
Parametry
[in] aError
Wyliczenie otError.
Zwroty
Ciąg znaków reprezentujący błąd otError.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.