รหัส ExtendedExtendedPanId

#include <dataset.h>

โดยโครงสร้างนี้แสดงถึงรหัส PAN ของส่วนขยาย

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

m8[8]
uint8_t
ค่าไบต์

แอตทริบิวต์สาธารณะ

M8

uint8_t otExtendedPanId::m8[8]

ค่าไบต์

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล