otCryptoContext

#include <crypto.h>

โครงสร้างนี้จะเก็บออบเจ็กต์บริบทสําหรับ API แพลตฟอร์ม

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mContext
void *
ชี้ไปที่บริบท
mContextSize
uint16_t
ความยาวของบริบทในหน่วยไบต์

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mContext

void * otCryptoContext::mContext

ชี้ไปที่บริบท

ขนาดตามบริบท

uint16_t otCryptoContext::mContextSize

ความยาวของบริบทในหน่วยไบต์

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล