งาน

โมดูลนี้มีฟังก์ชันที่ควบคุมการดำเนินการของสแต็กเทรด

สรุป

ฟังก์ชัน

otTaskletsArePending(otInstance *aInstance)
bool
ระบุว่า OpenThread มี Tasks ที่รอดำเนินการอยู่หรือไม่
otTaskletsProcess(otInstance *aInstance)
void
เรียกใช้ Tasks ที่อยู่ในคิวของ OpenThread ทั้งหมดที่มีการเรียกใช้
otTaskletsSignalPending(otInstance *aInstance)
void
OpenThread จะเรียกฟังก์ชันนี้เมื่อคิวงานเปลี่ยนจากค่าว่างไปเป็นรายการที่ไม่ว่างเปล่า

ฟังก์ชัน

otTaskletsArePending

bool otTaskletsArePending(
  otInstance *aInstance
)

ระบุว่า OpenThread มี Tasks ที่รอดำเนินการอยู่หรือไม่

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
แสดงผลค่า
TRUE
หากมี Tasks ที่รอดำเนินการ
FALSE
หากไม่มี Tasks ที่รอดำเนินการ

otTaskletsProcess

void otTaskletsProcess(
  otInstance *aInstance
)

เรียกใช้ Tasks ที่อยู่ในคิวของ OpenThread ทั้งหมดที่มีการเรียกใช้

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread

otTaskletsSignalPending

void otTaskletsSignalPending(
  otInstance *aInstance
)

OpenThread จะเรียกฟังก์ชันนี้เมื่อคิวงานเปลี่ยนจากค่าว่างไปเป็นรายการที่ไม่ว่างเปล่า

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread

แหล่งข้อมูล

หัวข้ออ้างอิง API ของ OpenThread จะมาจากซอร์สโค้ดซึ่งพร้อมใช้งานใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีส่วนร่วมในเอกสารประกอบของเราได้ที่แหล่งข้อมูล