שירות זמן

מודול זה כולל את ההפשטה של הפלטפורמה לשירות הזמן.

סיכום

פונקציות

otPlatTimeGet(void)
uint64_t
קבלת הזמן הנוכחי (רוחב של 64 ביט).
otPlatTimeGetXtalAccuracy(void)
uint16_t
קבלת הדיוק של XTAL של המכשיר.

פונקציות

otPlatTimeGet

uint64_t otPlatTimeGet(
  void
)

קבלת הזמן הנוכחי (רוחב של 64 ביט).

פרטים
החזרות
השעה הנוכחית במיליוניות השנייה.

otPlatTimeGetXtalAccuracy

uint16_t otPlatTimeGetXtalAccuracy(
  void
)

קבלת הדיוק של XTAL של המכשיר.

פרטים
החזרות
דיוק ה-XTAL של המכשיר, בppm.

מקורות מידע

נושאי עזר של OpenThread API מגיעים מקוד המקור, שזמין ב-GitHub. למידע נוסף או כדי להוסיף מידע למסמכים שלנו, יש לעיין במשאבים.