קריפטוגרפיה של RNG

מודול זה כולל פונקציות שיוצרות מספרים אקראיים קריפטוגרפיים.

סיכום

פונקציות

otRandomCryptoFillBuffer(uint8_t *aBuffer, uint16_t aSize)
פונקציה זו ממלאת מאגר נתונים זמני נתון בבייטים רנדומליים מאובטחים קריפטוגרפיים.

פונקציות

otמקרי CryptoFillBuffer

otError otRandomCryptoFillBuffer(
  uint8_t *aBuffer,
  uint16_t aSize
)

פונקציה זו ממלאת מאגר נתונים זמני נתון בבייטים רנדומליים מאובטחים קריפטוגרפיים.

פרטים
פרמטרים
[out] aBuffer
מצביע למאגר נתונים זמני למילוי הבייטים הרנדומליים.
[in] aSize
גודל המאגר (מספר בייטים למילוי).

מקורות מידע

מקור העזר של OpenThread ב-API הוא מקוד המקור, והוא זמין ב-GitHub. למידע נוסף או כדי לתרום לתיעוד שלנו, יש לעיין בקטע משאבים.