Google berkomitmen untuk mendorong terwujudnya keadilan ras bagi komunitas Kulit Hitam. Lihat caranya.
Halaman ini diterjemahkan oleh Cloud Translation API.
Switch to English

Crypto

Modul ini mencakup fungsi kriptografi.

Ringkasan

Typedefs

otCryptoSha256Hash typedef
Struktur ini mewakili hash SHA-256.

Variabel

OT_TOOL_PACKED_END

Fungsi

otCryptoAesCcm (const uint8_t *aKey, uint16_t aKeyLength, uint8_t aTagLength, const void *aNonce, uint8_t aNonceLength, const void *aHeader, uint32_t aHeaderLength, void *aPlainText, void *aCipherText, uint32_t aLength, bool aEncrypt, void *aTag)
void
Metode ini melakukan komputasi AES CCM.
otCryptoEcdsaSign (uint8_t *aOutput, uint16_t *aOutputLength, const uint8_t *aInputHash, uint16_t aInputHashLength, const uint8_t *aPrivateKey, uint16_t aPrivateKeyLength)
Metode ini membuat tanda ECDSA.
otCryptoHmacSha256 (const uint8_t *aKey, uint16_t aKeyLength, const uint8_t *aBuf, uint16_t aBufLength, otCryptoSha256Hash *aHash)
void
Fungsi ini melakukan komputasi HMAC.

Structs

otCryptoSha256Hash

Struktur ini mewakili hash SHA-256.

Typedefs

otCryptoSha256Hash

struct otCryptoSha256Hash otCryptoSha256Hash

Struktur ini mewakili hash SHA-256.

Variabel

OT_TOOL_PACKED_END

OT_TOOL_PACKED_BEGIN struct otCryptoSha256Hash OT_TOOL_PACKED_END

Fungsi

otCryptoAesCcm

void otCryptoAesCcm(
 const uint8_t *aKey,
 uint16_t aKeyLength,
 uint8_t aTagLength,
 const void *aNonce,
 uint8_t aNonceLength,
 const void *aHeader,
 uint32_t aHeaderLength,
 void *aPlainText,
 void *aCipherText,
 uint32_t aLength,
 bool aEncrypt,
 void *aTag
)
.dll

Metode ini melakukan komputasi AES CCM.

Detail
Parameter
[in] aKey
Penunjuk ke kunci.
[in] aKeyLength
Panjang kunci dalam byte.
[in] aTagLength
Panjang tag dalam byte.
[in] aNonce
Penunjuk ke nonce.
[in] aNonceLength
Panjang nonce dalam byte.
[in] aHeader
Penunjuk ke header.
[in] aHeaderLength
Panjang tajuk dalam byte.
[in,out] aPlainText
Penunjuk ke teks biasa.
[in,out] aCipherText
Penunjuk ke ciphertext.
[in] aLength
Panjang teks biasa dalam byte.
[in] aEncrypt
true pada encrypt dan false pada decrypt.
[out] aTag
Sebuah penunjuk ke tag.

otCryptoEcdsaSign

otError otCryptoEcdsaSign(
 uint8_t *aOutput,
 uint16_t *aOutputLength,
 const uint8_t *aInputHash,
 uint16_t aInputHashLength,
 const uint8_t *aPrivateKey,
 uint16_t aPrivateKeyLength
)
.dll

Metode ini membuat tanda ECDSA.

Detail
Parameter
[out] aOutput
Buffer keluaran tempat tanda ECDSA harus disimpan.
[in,out] aOutputLength
Panjang buffer aOutput .
[in] aInputHash
Hash masukan.
[in] aInputHashLength
Panjang buffer aClaims .
[in] aPrivateKey
Kunci pribadi dalam format PEM.
[in] aPrivateKeyLength
Panjang buffer aPrivateKey .
Kembalikan Nilai
OT_ERROR_NONE
Tanda ECDSA berhasil dibuat.
OT_ERROR_NO_BUFS
Buffer keluaran terlalu kecil.
OT_ERROR_INVALID_ARGS
Kunci pribadi bukan Kunci Pribadi EC yang valid.
OT_ERROR_FAILED
Kesalahan selama penandatanganan.

otCryptoHmacSha256

void otCryptoHmacSha256(
 const uint8_t *aKey,
 uint16_t aKeyLength,
 const uint8_t *aBuf,
 uint16_t aBufLength,
 otCryptoSha256Hash *aHash
)

Fungsi ini melakukan komputasi HMAC.

Detail
Parameter
[in] aKey
Penunjuk ke kunci.
[in] aKeyLength
Panjang kunci dalam byte.
[in] aBuf
Sebuah penunjuk ke buffer input.
[in] aBufLength
Panjang aBuf dalam byte.
[out] aHash
otCryptoSha256Hash ke struktur otCryptoSha256Hash untuk menampilkan nilai hash.

Makro

OT_CRYPTO_SHA256_HASH_SIZE

 OT_CRYPTO_SHA256_HASH_SIZE 32

Panjang hash SHA256 (dalam byte).