Google berkomitmen untuk mendorong terwujudnya keadilan ras bagi komunitas Kulit Hitam. Lihat caranya.

otDnsTxtEntryIterator

#include <dns.h>

Struktur ini mewakili iterator untuk entri data TXT (pasangan kunci / nilai).

Ringkasan

Bidang data dalam struktur ini ditujukan untuk digunakan oleh inti OpenThread dan pemanggil tidak boleh membaca atau mengubahnya.

Atribut publik

mChar [9+1]
char
mData [2]
uint16_t
mPtr
const void *

Atribut publik

mChar

char otDnsTxtEntryIterator::mChar[9+1]

mData

uint16_t otDnsTxtEntryIterator::mData[2]

mPtr

const void * otDnsTxtEntryIterator::mPtr