otNat64AddressMappingIterator

#include <nat64.h>

Służy do iteracji przez mapowania adresów NAT64.

Podsumowanie

Pola tego typu są nieprzejrzyste (przeznaczone tylko do użytku przez rdzeni OpenThread), więc element wywołujący nie powinien ich używać ani uzyskiwać do nich dostępu.

Przed użyciem iteratora MUSI zostać zainicjowana za pomocą właściwości otNat64AddressMappingIteratorInit().

Atrybuty publiczne

mPtr
void *

Atrybuty publiczne

mPtr

void * otNat64AddressMappingIterator::mPtr

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.