otNat64AddressMappingIterator

#include <nat64.h>

NAT64 adres eşlemelerini yinelemek için kullanılır.

Özet

Bu türdeki alanlar opaktır (yalnızca OpenThread Core tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır) ve bu nedenle arayan tarafından erişilmemeli veya kullanılmamalıdır.

Bir iterasyon/yineleyici kullanılmadan önce otNat64AddressMappingIteratorInit() kullanılarak başlatılması ZORUNLUDUR.

Herkese açık özellikler

mPtr
void *

Herkese açık özellikler

mPtr

void * otNat64AddressMappingIterator::mPtr

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.