otIp6AddressInfo

#include <ip6.h>

Ta struktura reprezentuje informacje o adresie IPv6.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mAddress
const otIp6Address *
Wskaźnik adresu IPv6.
mPreferred
bool
Określa, czy jest to adres preferowany.
mPrefixLength
uint8_t
Długość prefiksu mAddress, jeśli jest to adres unicast.
mScope
uint8_t
Zakres tego adresu.

Atrybuty publiczne

mAddress.

const otIp6Address * otIp6AddressInfo::mAddress

Wskaźnik adresu IPv6.

Preferowane

bool otIp6AddressInfo::mPreferred

Określa, czy jest to adres preferowany.

mPrefixLength

uint8_t otIp6AddressInfo::mPrefixLength

Długość prefiksu mAddress, jeśli jest to adres unicast.

mScope

uint8_t otIp6AddressInfo::mScope

Zakres tego adresu.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.