otIp6AddressInfo

#include <ip6.h>

Reprezentuje adres IPv6.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mAddress
const otIp6Address *
Wskaźnik do adresu IPv6.
mPreferred
bool
Określa, czy jest to preferowany adres.
mPrefixLength
uint8_t
Długość prefiksu mAddress, jeśli jest to adres jednostronny.
mScope
uint8_t
Zakres tego adresu.

Atrybuty publiczne

Adres pocztowy

const otIp6Address * otIp6AddressInfo::mAddress

Wskaźnik do adresu IPv6.

MPreferowane

bool otIp6AddressInfo::mPreferred

Określa, czy jest to preferowany adres.

Długość prefiksu mPrefiks

uint8_t otIp6AddressInfo::mPrefixLength

Długość prefiksu mAddress, jeśli jest to adres jednostronny.

mzakres

uint8_t otIp6AddressInfo::mScope

Zakres tego adresu.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dodać treści do naszej dokumentacji, zapoznaj się z materiałami.