otIp6Adres Bilgisi

#include <ip6.h>

Bu yapı IPv6 adres bilgilerini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mAddress
const otIp6Address *
IPv6 adresine bir işaretçi.
mPreferred
bool
Bunun tercih edilen bir adres olup olmadığı.
mPrefixLength
uint8_t
Tek noktaya yayın adresiyse mAddress adresinin ön ek uzunluğu.
mScope
uint8_t
Bu adresin kapsamı.

Herkese açık özellikler

mAdresi

const otIp6Address * otIp6AddressInfo::mAddress

IPv6 adresine bir işaretçi.

mTercih Edilen

bool otIp6AddressInfo::mPreferred

Bunun tercih edilen bir adres olup olmadığı.

mPrefixLength

uint8_t otIp6AddressInfo::mPrefixLength

Tek noktaya yayın adresiyse mAddress adresinin ön ek uzunluğu.

mKapsam

uint8_t otIp6AddressInfo::mScope

Bu adresin kapsamı.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.