otIcmp6Header::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

m16[4/sizeof(uint16_t)]
uint16_t
m32[4/sizeof(uint32_t)]
uint32_t
m8[4/sizeof(uint8_t)]
uint8_t

Atrybuty publiczne

m16

uint16_t m16[4/sizeof(uint16_t)]

m32

uint32_t m32[4/sizeof(uint32_t)]

m8

uint8_t m8[4/sizeof(uint8_t)]

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.