otSrpServerLeaseConfig

#include <srp_server.h>

Obejmuje konfiguracje LEASE serwera SRP i KEY-LEASE.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mMaxKeyLease
uint32_t
Maksymalny odstęp czasu KEY-LEASE (w sekundach).
mMaxLease
uint32_t
Maksymalny interwał LEASE (w sekundach).
mMinKeyLease
uint32_t
Minimalny odstęp czasu KEY-LEASE (w sekundach).
mMinLease
uint32_t
Minimalny odstęp LEASE w sekundach.

Atrybuty publiczne

mMaxKeyLease

uint32_t otSrpServerLeaseConfig::mMaxKeyLease

Maksymalny odstęp czasu KEY-LEASE (w sekundach).

mMaxLease

uint32_t otSrpServerLeaseConfig::mMaxLease

Maksymalny interwał LEASE (w sekundach).

mMinKeyLease

uint32_t otSrpServerLeaseConfig::mMinKeyLease

Minimalny odstęp czasu KEY-LEASE (w sekundach).

mMinLease

uint32_t otSrpServerLeaseConfig::mMinLease

Minimalny odstęp LEASE w sekundach.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.