otSrpServerLeaseConfig

#include <srp_server.h>

SRP sunucusu LEASE ve KEY-LEASE yapılandırmalarını içerir.

Özet

Herkese açık özellikler

mMaxKeyLease
uint32_t
Saniye cinsinden maksimum KEY-LEASE aralığı.
mMaxLease
uint32_t
Saniye cinsinden maksimum LEASE aralığı.
mMinKeyLease
uint32_t
Saniye cinsinden minimum KEY-LEASE aralığı.
mMinLease
uint32_t
Saniye cinsinden minimum LEASE aralığı.

Herkese açık özellikler

mMaxKeyLease

uint32_t otSrpServerLeaseConfig::mMaxKeyLease

Saniye cinsinden maksimum KEY-LEASE aralığı.

mMaxLease

uint32_t otSrpServerLeaseConfig::mMaxLease

Saniye cinsinden maksimum LEASE aralığı.

mMinKeyLease

uint32_t otSrpServerLeaseConfig::mMinKeyLease

Saniye cinsinden minimum KEY-LEASE aralığı.

mMinLease

uint32_t otSrpServerLeaseConfig::mMinLease

Saniye cinsinden minimum LEASE aralığı.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.