otServiceConfig

#include <netdata.h>

Reprezentuje konfigurację usługi.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mEnterpriseNumber
uint32_t
Numer podatkowy IANA Enterprise.
mServerConfig
Konfiguracja serwera.
mServiceData[252]
uint8_t
Bajty danych usługi.
mServiceDataLength
uint8_t
Długość danych usługi.
mServiceId
uint8_t
Identyfikator usługi (podczas iteracji z użyciem danych sieci).

Atrybuty publiczne

mEnterpriseNumber

uint32_t otServiceConfig::mEnterpriseNumber

Numer podatkowy IANA Enterprise.

mServerConfig

otServerConfig otServiceConfig::mServerConfig

Konfiguracja serwera.

mServiceData

uint8_t otServiceConfig::mServiceData[252]

Bajty danych usługi.

mServiceDataLength

uint8_t otServiceConfig::mServiceDataLength

Długość danych usługi.

mServiceId

uint8_t otServiceConfig::mServiceId

Identyfikator usługi (podczas iteracji z użyciem danych sieci).

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.