Konfiguracja usługi otService

#include <netdata.h>

Reprezentuje konfigurację usługi.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mEnterpriseNumber
uint32_t
Numer IANA Enterprise.
mServerConfig
Konfiguracja serwera.
mServiceData[252]
uint8_t
Bajty danych usługi.
mServiceDataLength
uint8_t
Długość danych usługi.
mServiceId
uint8_t
Identyfikator usługi (powtarzany w przypadku danych sieci).

Atrybuty publiczne

Numer Firmy

uint32_t otServiceConfig::mEnterpriseNumber

Numer IANA Enterprise.

Konfiguracja serwera mobilnego

otServerConfig otServiceConfig::mServerConfig

Konfiguracja serwera.

mServiceData

uint8_t otServiceConfig::mServiceData[252]

Bajty danych usługi.

mServiceDataLength

uint8_t otServiceConfig::mServiceDataLength

Długość danych usługi.

Identyfikator mService

uint8_t otServiceConfig::mServiceId

Identyfikator usługi (powtarzany w przypadku danych sieci).

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dodać treści do naszej dokumentacji, zapoznaj się z materiałami.