Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otServiceConfig

#include <netdata.h>

Bu yapı bir Hizmet yapılandırmasını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mEnterpriseNumber
uint32_t
IANA Kurumsal Numara.
mServerConfig
Sunucu yapılandırması.
mServiceData[252]
uint8_t
Hizmet veri baytları.
mServiceDataLength
uint8_t
Hizmet verilerinin uzunluğu.
mServiceId
uint8_t
Hizmet kimliği (Ağ Verileri üzerinde yineleme yaparken).

Herkese açık özellikler

mEnterpriseNumber

uint32_t otServiceConfig::mEnterpriseNumber

IANA Kurumsal Numara.

mServerConfig

otServerConfig otServiceConfig::mServerConfig

Sunucu yapılandırması.

mServiceData

uint8_t otServiceConfig::mServiceData[252]

Hizmet veri baytları.

mServiceDataLength

uint8_t otServiceConfig::mServiceDataLength

Hizmet verilerinin uzunluğu.

mHizmetKimliği

uint8_t otServiceConfig::mServiceId

Hizmet kimliği (Ağ Verileri üzerinde yineleme yaparken).

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.