Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otServerConfig

#include <netdata.h>

Bu yapı bir Sunucu yapılandırmasını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mRloc16
uint16_t
Sunucu RLOC16.
mServerData[248]
uint8_t
Sunucu veri baytları.
mServerDataLength
uint8_t
Sunucu verilerinin uzunluğu.
mStable
bool
Bu yapılandırmanın Kararlı Ağ Verileri olarak kabul edilip edilmediği.

Herkese açık özellikler

mRloc16

uint16_t otServerConfig::mRloc16

Sunucu RLOC16.

mServerData

uint8_t otServerConfig::mServerData[248]

Sunucu veri baytları.

mServerDataLength

uint8_t otServerConfig::mServerDataLength

Sunucu verilerinin uzunluğu.

mKararlı

bool otServerConfig::mStable

Bu yapılandırmanın Kararlı Ağ Verileri olarak kabul edilip edilmediği.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.