otRadioLinkInfo

#include <multi_radio.h>

Reprezentuje informacje powiązane z linkiem radiowym.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mPreference
uint8_t
Poziom preferencji linku radiowego.

Atrybuty publiczne

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.