otRadioLinkInfo

#include <multi_radio.h>

Bu tür, bir radyo bağlantısıyla ilişkilendirilmiş bilgileri temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mPreference
uint8_t
Radyo bağlantısının tercih düzeyi.

Herkese açık özellikler

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.