otHistoryTrackerIterator,

#include <history_tracker.h>

Ten typ odpowiada iteratorom na liście historii.

Podsumowanie

Pola tego typu są nieprzezroczyste (przeznaczone do użytku przez główny wątek), dlatego nie powinny być używane przez wywołującego.

Przed użyciem iteratora MUSZ, zostać zainicjowany za pomocą otHistoryTrackerInitIterator(),

Atrybuty publiczne

mData16
uint16_t
mData32
uint32_t

Atrybuty publiczne

mData16

uint16_t otHistoryTrackerIterator::mData16

mData32

uint32_t otHistoryTrackerIterator::mData32

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.