Zapis historii

Rejestruje historię różnych zdarzeń, np. wiadomości RX i TX czy zmian informacji o sieci.

Podsumowanie

Wszystkie śledzone wpisy mają sygnatury czasowe.

Funkcje w tym module są dostępne, gdy włączony jest język OPENTHREAD_CONFIG_HISTORY_TRACKER_ENABLE.

Wyliczenia

anonymous enum{
  OT_HISTORY_TRACKER_MSG_PRIORITY_LOW = OT_MESSAGE_PRIORITY_LOW,
  OT_HISTORY_TRACKER_MSG_PRIORITY_NORMAL = OT_MESSAGE_PRIORITY_NORMAL,
  OT_HISTORY_TRACKER_MSG_PRIORITY_HIGH = OT_MESSAGE_PRIORITY_HIGH,
  OT_HISTORY_TRACKER_MSG_PRIORITY_NET = OT_MESSAGE_PRIORITY_HIGH + 1
}
enum | typ wyliczeniowy
Stałe reprezentujące priorytet wiadomości używane w strukturze otHistoryTrackerMessageInfo.
otHistoryTrackerAddressEvent{
  OT_HISTORY_TRACKER_ADDRESS_EVENT_ADDED = 0,
  OT_HISTORY_TRACKER_ADDRESS_EVENT_REMOVED = 1
}
enum | typ wyliczeniowy
Definiuje zdarzenia dla informacji o adresie IPv6 (transmisja pojedyncza lub multiemisja) (tzn. czy adres został dodany czy usunięty).
otHistoryTrackerNeighborEvent{
  OT_HISTORY_TRACKER_NEIGHBOR_EVENT_ADDED = 0,
  OT_HISTORY_TRACKER_NEIGHBOR_EVENT_REMOVED = 1,
  OT_HISTORY_TRACKER_NEIGHBOR_EVENT_CHANGED = 2,
  OT_HISTORY_TRACKER_NEIGHBOR_EVENT_RESTORING = 3
}
enum | typ wyliczeniowy
Definiuje zdarzenia w informacjach o sąsiedztwie (np.
otHistoryTrackerNetDataEvent{
  OT_HISTORY_TRACKER_NET_DATA_ENTRY_ADDED = 0,
  OT_HISTORY_TRACKER_NET_DATA_ENTRY_REMOVED = 1
}
enum | typ wyliczeniowy
Definiuje zdarzenia dla wpisu Dane sieci (tzn. tego, czy wpis został dodany czy usunięty).
otHistoryTrackerRouterEvent{
  OT_HISTORY_TRACKER_ROUTER_EVENT_ADDED = 0,
  OT_HISTORY_TRACKER_ROUTER_EVENT_REMOVED = 1,
  OT_HISTORY_TRACKER_ROUTER_EVENT_NEXT_HOP_CHANGED = 2,
  OT_HISTORY_TRACKER_ROUTER_EVENT_COST_CHANGED = 3
}
enum | typ wyliczeniowy
Definiuje zdarzenia w informacjach o routerze (np.

Definicje typów

otHistoryTrackerExternalRouteInfo typedef
Reprezentuj zewnętrzne informacje o trasie danych sieci.
otHistoryTrackerIterator typedef
Reprezentuje iterator do iteracji z użyciem listy historii.
otHistoryTrackerMessageInfo typedef
Reprezentuje informacje o komunikacie IPv6 RX/TX.
otHistoryTrackerMulticastAddressInfo typedef
Reprezentuj informacje o adresie multiemisji IPv6.
otHistoryTrackerNeighborInfo typedef
Reprezentuje informacje o sąsiedzie.
otHistoryTrackerNetworkInfo typedef
Reprezentuje informacje o sieci Thread.
otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo typedef
Reprezentuje dane sieci w informacjach o prefiksie sieci typu mesh.
otHistoryTrackerRouterInfo typedef
Reprezentuje zdarzenie wejścia w tabeli routera.
otHistoryTrackerUnicastAddressInfo typedef
Reprezentuj informacje o adresie IPv6 pojedynczym.

Funkcje

otHistoryTrackerEntryAgeToString(uint32_t aEntryAge, char *aBuffer, uint16_t aSize)
void
Konwertuje wiek wpisu na ciąg zrozumiały dla człowieka.
otHistoryTrackerInitIterator(otHistoryTrackerIterator *aIterator)
void
otHistoryTrackerIterateExternalRouteHistory(otInstance *aInstance, otHistoryTrackerIterator *aIterator, uint32_t *aEntryAge)
Powtarza się wpisy na liście historii zewnętrznych tras wpisów o sieciach danych.
otHistoryTrackerIterateMulticastAddressHistory(otInstance *aInstance, otHistoryTrackerIterator *aIterator, uint32_t *aEntryAge)
Wykonuje iterację nad wpisami na liście historii adresów w trybie multicast.
otHistoryTrackerIterateNeighborHistory(otInstance *aInstance, otHistoryTrackerIterator *aIterator, uint32_t *aEntryAge)
Wykonuje iterację nad wpisami na liście historii sąsiadów.
otHistoryTrackerIterateNetInfoHistory(otInstance *aInstance, otHistoryTrackerIterator *aIterator, uint32_t *aEntryAge)
Powtarza się wpisy na liście historii informacji o sieci.
otHistoryTrackerIterateOnMeshPrefixHistory(otInstance *aInstance, otHistoryTrackerIterator *aIterator, uint32_t *aEntryAge)
Wykonuje iteracje nad pozycjami na liście danych sieci na liście historii prefiksów sieci typu mesh.
otHistoryTrackerIterateRouterHistory(otInstance *aInstance, otHistoryTrackerIterator *aIterator, uint32_t *aEntryAge)
Wykonuje iterację nad wpisami na liście historii routera.
otHistoryTrackerIterateRxHistory(otInstance *aInstance, otHistoryTrackerIterator *aIterator, uint32_t *aEntryAge)
Wykonuje iterację nad pozycjami na liście historii wiadomości RX.
otHistoryTrackerIterateTxHistory(otInstance *aInstance, otHistoryTrackerIterator *aIterator, uint32_t *aEntryAge)
Powtarza się pozycje na liście historii wiadomości TX.
otHistoryTrackerIterateUnicastAddressHistory(otInstance *aInstance, otHistoryTrackerIterator *aIterator, uint32_t *aEntryAge)
Wykonuje iterację nad wpisami na liście historii adresów pojedyncza.

Konstrukcja

otHistoryTrackerExternalRouteInfo

Reprezentuj zewnętrzne informacje o trasie danych sieci.

otHistoryTrackerIterator

Reprezentuje iterator do iteracji z użyciem listy historii.

otHistoryTrackerMessageInfo

Reprezentuje informacje o komunikacie IPv6 RX/TX.

otHistoryTrackerMulticastAddressInfo

Reprezentuj informacje o adresie multiemisji IPv6.

otHistoryTrackerNeighborInfo

Reprezentuje informacje o sąsiedzie.

otHistoryTrackerNetworkInfo

Reprezentuje informacje o sieci Thread.

otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo

Reprezentuje dane sieci w informacjach o prefiksie sieci typu mesh.

otHistoryTrackerRouterInfo

Reprezentuje zdarzenie wejścia w tabeli routera.

otHistoryTrackerUnicastAddressInfo

Reprezentuj informacje o adresie IPv6 pojedynczym.

Wyliczenia

anonimowe wyliczenie

 anonymous enum

Stałe reprezentujące priorytet wiadomości używane w strukturze otHistoryTrackerMessageInfo.

Właściwości
OT_HISTORY_TRACKER_MSG_PRIORITY_HIGH

Wysoki priorytet.

OT_HISTORY_TRACKER_MSG_PRIORITY_LOW

Niski priorytet.

OT_HISTORY_TRACKER_MSG_PRIORITY_NET

Poziom priorytetu Kontrola sieci.

OT_HISTORY_TRACKER_MSG_PRIORITY_NORMAL

Zwykły priorytet.

otHistoryTrackerAddressEvent

 otHistoryTrackerAddressEvent

Definiuje zdarzenia dla informacji o adresie IPv6 (transmisja pojedyncza lub multiemisja) (tzn. czy adres został dodany czy usunięty).

Właściwości
OT_HISTORY_TRACKER_ADDRESS_EVENT_ADDED

Adres został dodany.

OT_HISTORY_TRACKER_ADDRESS_EVENT_REMOVED

Adres został usunięty.

otHistoryTrackerNeighborEvent

 otHistoryTrackerNeighborEvent

Definiuje zdarzenia w informacjach o sąsiedztwie (np.

czy sąsiad został dodany, usunięty czy zmieniony).

Zdarzenie OT_HISTORY_TRACKER_NEIGHBOR_EVENT_RESTORING dotyczy tylko sąsiadów podrzędnych. Jest wyzwalany po ponownym uruchomieniu urządzenia i pobraniu poprzedniej listy elementów podrzędnych z ustawień nieulotnych, a urządzenie spróbuje przywrócić z nimi połączenie.

Właściwości
OT_HISTORY_TRACKER_NEIGHBOR_EVENT_ADDED

Sąsiad został dodany.

OT_HISTORY_TRACKER_NEIGHBOR_EVENT_CHANGED

Zmieniono sąsiada (np. zmieniono flagi trybu urządzenia).

OT_HISTORY_TRACKER_NEIGHBOR_EVENT_REMOVED

Sąsiad został usunięty.

OT_HISTORY_TRACKER_NEIGHBOR_EVENT_RESTORING

Przywracam sąsiada (tylko dla podmiotów podrzędnych).

otHistoryTrackerNetDataEvent

 otHistoryTrackerNetDataEvent

Definiuje zdarzenia dla wpisu Dane sieci (tzn. tego, czy wpis został dodany czy usunięty).

Właściwości
OT_HISTORY_TRACKER_NET_DATA_ENTRY_ADDED

Dodano wpis danych sieci.

OT_HISTORY_TRACKER_NET_DATA_ENTRY_REMOVED

Wpis danych sieci został usunięty.

otHistoryTrackerRouterEvent

 otHistoryTrackerRouterEvent

Definiuje zdarzenia w informacjach o routerze (np.

dodanie, usunięcie lub zmiana routera).

Właściwości
OT_HISTORY_TRACKER_ROUTER_EVENT_ADDED

Router został dodany (przydzielony identyfikator routera).

OT_HISTORY_TRACKER_ROUTER_EVENT_COST_CHANGED

Zmieniono koszt ścieżki wejścia routera (następny przeskok tak jak wcześniej).

OT_HISTORY_TRACKER_ROUTER_EVENT_NEXT_HOP_CHANGED

Następny wpis routera i koszt zostały zmienione.

OT_HISTORY_TRACKER_ROUTER_EVENT_REMOVED

Wpis routera został usunięty (identyfikator routera został zwolniony).

Definicje typów

otHistoryTrackerExternalRouteInfo

struct otHistoryTrackerExternalRouteInfo otHistoryTrackerExternalRouteInfo

Reprezentuj zewnętrzne informacje o trasie danych sieci.

otHistoryTrackerIterator

struct otHistoryTrackerIterator otHistoryTrackerIterator

Reprezentuje iterator do iteracji z użyciem listy historii.

Pola tego typu są nieprzezroczyste (przeznaczone do użycia przez rdzeń OpenThread), więc element wywołujący nie powinien ich używać ani uzyskiwać do nich dostępu.

Przed użyciem iteratora MUSI zostać zainicjowana za pomocą polecenia otHistoryTrackerInitIterator(),

otHistoryTrackerMessageInfo

struct otHistoryTrackerMessageInfo otHistoryTrackerMessageInfo

Reprezentuje informacje o komunikacie IPv6 RX/TX.

Niektóre z pól w tej strukturze mają zastosowanie tylko do wiadomości RX i wiadomości TX, np. mAveRxRss to średni RSS ze wszystkich ramek fragmentu, które tworzą otrzymaną wiadomość, i ma zastosowanie tylko w przypadku wiadomości RX.

otHistoryTrackerMulticastAddressInfo

struct otHistoryTrackerMulticastAddressInfo otHistoryTrackerMulticastAddressInfo

Reprezentuj informacje o adresie multiemisji IPv6.

otHistoryTrackerNeighborInfo

struct otHistoryTrackerNeighborInfo otHistoryTrackerNeighborInfo

Reprezentuje informacje o sąsiedzie.

otHistoryTrackerNetworkInfo

struct otHistoryTrackerNetworkInfo otHistoryTrackerNetworkInfo

Reprezentuje informacje o sieci Thread.

otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo

struct otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo

Reprezentuje dane sieci w informacjach o prefiksie sieci typu mesh.

otHistoryTrackerRouterInfo

struct otHistoryTrackerRouterInfo otHistoryTrackerRouterInfo

Reprezentuje zdarzenie wejścia w tabeli routera.

otHistoryTrackerUnicastAddressInfo

struct otHistoryTrackerUnicastAddressInfo otHistoryTrackerUnicastAddressInfo

Reprezentuj informacje o adresie IPv6 pojedynczym.

Funkcje

otHistoryTrackerEntryAgeToString

void otHistoryTrackerEntryAgeToString(
 uint32_t aEntryAge,
 char *aBuffer,
 uint16_t aSize
)

Konwertuje wiek wpisu na ciąg zrozumiały dla człowieka.

Ciąg znaków dotyczący wieku wpisu ma format „::.” w przypadku godzin, minut, sekund i milisekund (jeśli jest krótszy niż jeden dzień) lub „

dni ::." (jeśli jest dłuższy niż jeden dzień).

Jeśli powstały ciąg znaków nie mieści się w polu aBuffer (łącznie ze znakami aSize), zostanie on obcięty, ale wyjściowy ciąg będzie zawsze miał wartość null.

Szczegóły
Parametry
[in] aEntryAge
Wiek wejścia (czas trwania w ms).
[out] aBuffer
Wskaźnik na tablicę charakterystyczną, który ma trafiać na ciąg znaków (NIE MOŻE mieć wartości NULL).
[in] aSize
Rozmiar aBuffer. Zalecane użycie: OT_HISTORY_TRACKER_ENTRY_AGE_STRING_SIZE.

otHistoryTrackerInitIterator

void otHistoryTrackerInitIterator(
 otHistoryTrackerIterator *aIterator
)

Inicjuje otHistoryTrackerIterator.

Przed użyciem iteratora MUSI zostać zainicjowany.

Iterator można ponownie zainicjować, aby zacząć od początku listy.

Podczas iteracji nad wpisami na liście, aby zapewnić spójność wieku wpisu, wiek jest podawany w odniesieniu do czasu zainicjowania iteratora. Wiek wpisu jest podawany jako czas trwania (w milisekundach) od zdarzenia (po zarejestrowaniu wpisu) do czasu inicjowania iteratora.

Szczegóły
Parametry
[in] aIterator
Wskaźnik do inicjowania iteratora (NIE MOŻE mieć wartości NULL).

otHistoryTrackerIterateExternalRouteHistory

const otHistoryTrackerExternalRouteInfo * otHistoryTrackerIterateExternalRouteHistory(
 otInstance *aInstance,
 otHistoryTrackerIterator *aIterator,
 uint32_t *aEntryAge
)

Powtarza się wpisy na liście historii zewnętrznych tras wpisów o sieciach danych.

Szczegóły
Parametry
[in] aInstance
Wskaźnik do instancji OpenThread.
[in,out] aIterator
Wskaźnik do iteratora. MUSI być zainicjowana lub działanie jest nieokreślone.
[out] aEntryAge
Wskaźnik do zmiennej wyświetlającej wiek wpisu. NIE MOŻE zawierać wartości NULL. Wiek jest podawany jako czas (w milisekundach) od momentu zarejestrowania wpisu do czasu inicjowania aIterator. Ustawienie ma wartość OT_HISTORY_TRACKER_MAX_AGE w przypadku wpisów starszych niż maksymalny wiek.
Zwroty
Wpis otHistoryTrackerExternalRouteInfo lub NULL, jeśli na liście nie ma więcej pozycji.

otHistoryTrackerIterateMulticastAddressHistory

const otHistoryTrackerMulticastAddressInfo * otHistoryTrackerIterateMulticastAddressHistory(
 otInstance *aInstance,
 otHistoryTrackerIterator *aIterator,
 uint32_t *aEntryAge
)

Wykonuje iterację nad wpisami na liście historii adresów w trybie multicast.

Szczegóły
Parametry
[in] aInstance
Wskaźnik do instancji OpenThread.
[in,out] aIterator
Wskaźnik do iteratora. MUSI być zainicjowana lub działanie jest nieokreślone.
[out] aEntryAge
Wskaźnik do zmiennej wyświetlającej wiek wpisu. NIE MOŻE zawierać wartości NULL. Wiek jest podawany jako czas (w milisekundach) od momentu zarejestrowania wpisu do czasu inicjowania aIterator. Ustawienie ma wartość OT_HISTORY_TRACKER_MAX_AGE w przypadku wpisów starszych niż maksymalny wiek.
Zwroty
Wskaźnik do wpisu otHistoryTrackerMulticastAddressInfo lub NULL, jeśli na liście nie ma więcej pozycji.

otHistoryTrackerIterateNeighborHistory

const otHistoryTrackerNeighborInfo * otHistoryTrackerIterateNeighborHistory(
 otInstance *aInstance,
 otHistoryTrackerIterator *aIterator,
 uint32_t *aEntryAge
)

Wykonuje iterację nad wpisami na liście historii sąsiadów.

Szczegóły
Parametry
[in] aInstance
Wskaźnik do instancji OpenThread.
[in,out] aIterator
Wskaźnik do iteratora. MUSI być zainicjowana lub działanie jest nieokreślone.
[out] aEntryAge
Wskaźnik do zmiennej wyświetlającej wiek wpisu. NIE MOŻE zawierać wartości NULL. Wiek jest podawany jako czas (w milisekundach) od momentu zarejestrowania wpisu do czasu inicjowania aIterator. Ustawienie ma wartość OT_HISTORY_TRACKER_MAX_AGE w przypadku wpisów starszych niż maksymalny wiek.
Zwroty
Wpis otHistoryTrackerNeighborInfo lub NULL, jeśli na liście nie ma więcej pozycji.

otHistoryTrackerIterateNetInfoHistory

const otHistoryTrackerNetworkInfo * otHistoryTrackerIterateNetInfoHistory(
 otInstance *aInstance,
 otHistoryTrackerIterator *aIterator,
 uint32_t *aEntryAge
)

Powtarza się wpisy na liście historii informacji o sieci.

Szczegóły
Parametry
[in] aInstance
Wskaźnik do instancji OpenThread.
[in,out] aIterator
Wskaźnik do iteratora. MUSI być zainicjowana lub działanie jest nieokreślone.
[out] aEntryAge
Wskaźnik do zmiennej wyświetlającej wiek wpisu. NIE MOŻE zawierać wartości NULL. Wiek jest podawany jako czas (w milisekundach) od momentu zarejestrowania wpisu do czasu inicjowania aIterator. Ustawienie ma wartość OT_HISTORY_TRACKER_MAX_AGE w przypadku wpisów starszych niż maksymalny wiek.
Zwroty
Wskaźnik do wpisu otHistoryTrackerNetworkInfo lub NULL, jeśli na liście nie ma więcej pozycji.

otHistoryTrackerIterateOnMeshPrefixHistory

const otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo * otHistoryTrackerIterateOnMeshPrefixHistory(
 otInstance *aInstance,
 otHistoryTrackerIterator *aIterator,
 uint32_t *aEntryAge
)

Wykonuje iteracje nad pozycjami na liście danych sieci na liście historii prefiksów sieci typu mesh.

Szczegóły
Parametry
[in] aInstance
Wskaźnik do instancji OpenThread.
[in,out] aIterator
Wskaźnik do iteratora. MUSI być zainicjowana lub działanie jest nieokreślone.
[out] aEntryAge
Wskaźnik do zmiennej wyświetlającej wiek wpisu. NIE MOŻE zawierać wartości NULL. Wiek jest podawany jako czas (w milisekundach) od momentu zarejestrowania wpisu do czasu inicjowania aIterator. Ustawienie ma wartość OT_HISTORY_TRACKER_MAX_AGE w przypadku wpisów starszych niż maksymalny wiek.
Zwroty
Wpis otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo lub NULL, jeśli na liście nie ma więcej pozycji.

otHistoryTrackerIterateRouterHistory

const otHistoryTrackerRouterInfo * otHistoryTrackerIterateRouterHistory(
 otInstance *aInstance,
 otHistoryTrackerIterator *aIterator,
 uint32_t *aEntryAge
)

Wykonuje iterację nad wpisami na liście historii routera.

Szczegóły
Parametry
[in] aInstance
Wskaźnik do instancji OpenThread.
[in,out] aIterator
Wskaźnik do iteratora. MUSI być zainicjowana lub działanie jest nieokreślone.
[out] aEntryAge
Wskaźnik do zmiennej wyświetlającej wiek wpisu. NIE MOŻE zawierać wartości NULL. Wiek jest podawany jako czas (w milisekundach) od momentu zarejestrowania wpisu do czasu inicjowania aIterator. Ustawienie ma wartość OT_HISTORY_TRACKER_MAX_AGE w przypadku wpisów starszych niż maksymalny wiek.
Zwroty
Wpis otHistoryTrackerRouterInfo lub NULL, jeśli na liście nie ma więcej pozycji.

otHistoryTrackerIterateRxHistory

const otHistoryTrackerMessageInfo * otHistoryTrackerIterateRxHistory(
 otInstance *aInstance,
 otHistoryTrackerIterator *aIterator,
 uint32_t *aEntryAge
)

Wykonuje iterację nad pozycjami na liście historii wiadomości RX.

Szczegóły
Parametry
[in] aInstance
Wskaźnik do instancji OpenThread.
[in,out] aIterator
Wskaźnik do iteratora. MUSI być zainicjowana lub działanie jest nieokreślone.
[out] aEntryAge
Wskaźnik do zmiennej wyświetlającej wiek wpisu. NIE MOŻE zawierać wartości NULL. Wiek jest podawany jako czas (w milisekundach) od momentu zarejestrowania wpisu do czasu inicjowania aIterator. Ustawienie ma wartość OT_HISTORY_TRACKER_MAX_AGE w przypadku wpisów starszych niż maksymalny wiek.
Zwroty
Wpis otHistoryTrackerMessageInfo lub NULL, jeśli na liście nie ma więcej pozycji.

otHistoryTrackerIterateTxHistory

const otHistoryTrackerMessageInfo * otHistoryTrackerIterateTxHistory(
 otInstance *aInstance,
 otHistoryTrackerIterator *aIterator,
 uint32_t *aEntryAge
)

Powtarza się pozycje na liście historii wiadomości TX.

Szczegóły
Parametry
[in] aInstance
Wskaźnik do instancji OpenThread.
[in,out] aIterator
Wskaźnik do iteratora. MUSI być zainicjowana lub działanie jest nieokreślone.
[out] aEntryAge
Wskaźnik do zmiennej wyświetlającej wiek wpisu. NIE MOŻE zawierać wartości NULL. Wiek jest podawany jako czas (w milisekundach) od momentu zarejestrowania wpisu do czasu inicjowania aIterator. Ustawienie ma wartość OT_HISTORY_TRACKER_MAX_AGE w przypadku wpisów starszych niż maksymalny wiek.
Zwroty
Wpis otHistoryTrackerMessageInfo lub NULL, jeśli na liście nie ma więcej pozycji.

otHistoryTrackerIterateUnicastAddressHistory

const otHistoryTrackerUnicastAddressInfo * otHistoryTrackerIterateUnicastAddressHistory(
 otInstance *aInstance,
 otHistoryTrackerIterator *aIterator,
 uint32_t *aEntryAge
)

Wykonuje iterację nad wpisami na liście historii adresów pojedyncza.

Szczegóły
Parametry
[in] aInstance
Wskaźnik do instancji OpenThread.
[in,out] aIterator
Wskaźnik do iteratora. MUSI być zainicjowana lub działanie jest nieokreślone.
[out] aEntryAge
Wskaźnik do zmiennej wyświetlającej wiek wpisu. NIE MOŻE zawierać wartości NULL. Wiek jest podawany jako czas (w milisekundach) od momentu zarejestrowania wpisu do czasu inicjowania aIterator. Ustawienie ma wartość OT_HISTORY_TRACKER_MAX_AGE w przypadku wpisów starszych niż maksymalny wiek.
Zwroty
Wskaźnik do wpisu otHistoryTrackerUnicastAddressInfo lub NULL, jeśli na liście nie ma więcej pozycji.

Makra

OT_HISTORY_TRACKER_ENTRY_AGE_STRING_SIZE

 OT_HISTORY_TRACKER_ENTRY_AGE_STRING_SIZE 21

Zalecany rozmiar na potrzeby reprezentacji wieku wpisu w postaci ciągu.

OT_HISTORY_TRACKER_INFINITE_PATH_COST

 OT_HISTORY_TRACKER_INFINITE_PATH_COST 0

Koszt nieskończonej ścieżki – używany w otHistoryTrackerRouterInfo.

OT_HISTORY_TRACKER_MAX_AGE

 OT_HISTORY_TRACKER_MAX_AGE (49 * 24 * 60 * 60 * 1000u)

Ta stała określa maksymalny wiek wpisów, który wynosi 49 dni (ms).

Wpisy starsze niż maksymalny wiek będą zawierać tę wartość jako wiek.

OT_HISTORY_TRACKER_NO_NEXT_HOP

 OT_HISTORY_TRACKER_NO_NEXT_HOP 63

Brak następnego przeskoku – dla: mNextHop w: otHistoryTrackerRouterInfo.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.