otHistoryTrackerNetworkInfo

#include <history_tracker.h>

Ta struktura reprezentuje informacje o sieci.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mMode
Tryb urządzenia.
mPartitionId
uint32_t
Identyfikator partycji (ważny po dołączeniu).
mRloc16
uint16_t
Urządzenie RLOC16.
mRole
Rola urządzenia.

Atrybuty publiczne

mModerowanie

otLinkModeConfig otHistoryTrackerNetworkInfo::mMode

Tryb urządzenia.

Identyfikator partycji

uint32_t otHistoryTrackerNetworkInfo::mPartitionId

Identyfikator partycji (ważny po dołączeniu).

MRloc16

uint16_t otHistoryTrackerNetworkInfo::mRloc16

Urządzenie RLOC16.

mRola

otDeviceRole otHistoryTrackerNetworkInfo::mRole

Rola urządzenia.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.