otHistoryTrackerNetworkInfo

#include <history_tracker.h>

Bu yapı, İş Parçacığı ağ bilgilerini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mMode
Cihaz Modu.
mPartitionId
uint32_t
Bölüm kimliği (eklendiğinde geçerlidir).
mRloc16
uint16_t
Cihaz RLOC16.
mRole
Cihaz Rolü.

Herkese açık özellikler

mMode

otLinkModeConfig otHistoryTrackerNetworkInfo::mMode

Cihaz Modu.

mPartitionId

uint32_t otHistoryTrackerNetworkInfo::mPartitionId

Bölüm kimliği (eklendiğinde geçerlidir).

mRloc16

uint16_t otHistoryTrackerNetworkInfo::mRloc16

Cihaz RLOC16.

mRol

otDeviceRole otHistoryTrackerNetworkInfo::mRole

Cihaz Rolü.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.