otHistoryTrackerIterator

#include <history_tracker.h>

Bu tür, geçmiş listesi üzerinden yineleme yapmak için bir yinelemeyi temsil eder.

Özet

Bu türdeki alanlar opaktır (OpenThread Core tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır). Bu nedenle, arayan tarafından erişilmemesi/kullanılmaması gerekir.

Yineleyici kullanmadan önce otHistoryTrackerInitIterator() kullanılarak başlatılması ZORUNLUDUR

Herkese açık özellikler

mData16
uint16_t
mData32
uint32_t

Herkese açık özellikler

mVeri16

uint16_t otHistoryTrackerIterator::mData16

mVeri32

uint32_t otHistoryTrackerIterator::mData32

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.